Začetki segajo že v leto 2006, saj je bil projekt Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini uvrščen na prednostno listo sofinanciranja iz kohezijskega sklada v perspektivi od l. 2007 do l. 2013. Foto: MMC RTV SLO/Promocijsko gradivo
Začetki segajo že v leto 2006, saj je bil projekt Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini uvrščen na prednostno listo sofinanciranja iz kohezijskega sklada v perspektivi od l. 2007 do l. 2013. Foto: MMC RTV SLO/Promocijsko gradivo

Kraški viri so občasno ali stalno mikrobiološko onesnaženi, njihova druga značilnost pa je, da po močnejših padavinah postanejo motni. Zaradi zagotavljanja konstantne kakovosti pitne vode in tehnološkega izboljšanja priprave pitne vode, se je v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zgradilo več naprav za pripravo pitne vode.

Začetki segajo že v leto 2006, saj je bil projekt Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini uvrščen na prednostno listo sofinanciranja iz kohezijskega sklada v perspektivi od leta 2007 do leta 2013. Ker gre za projekt treh občin Šaleške doline: MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki, je komunalno podjetje Velenje sodelovalo pri tem projektu kot koordinator. Ko so pridobili vso potrebno dokumentacijo za nepovratna sredstva za realizacijo projekta, so leta 2010 dobili pogodbo in odločbo o sofinanciranju.

"Projekt je bil takrat ocenjen na 41,4 milijona evrov, od tega smo pridobili 81,4 % nepovratnih sredstev, kar je znašalo 28 milijonov evrov. Občine pa bi morale zagotoviti približno. 18,6 % lastnih sredstev, kar je znašalo 6,4 milijona evrov," pravi vodja projekta Nataša Ribizel Šket.

Ko so prejeli odločbo o financiranju, so se takoj lotili izvedbe postopkov javnega naročanja in izbire izvajalcev gradnje, pri čemer so bili zelo uspešni. Pridobili so namreč nižje pogodbene vrednosti od ocene projekta.

"Tako smo projekt realizirali za 35,5 milijona evrov z DDV-jem, kar pomeni, da smo pridobili 24 milijonov nepovratnih sredstev. Občine so kot lastni vir navedle 5,4 milijona, DDV v vrednosti 5,4 milijona evrov pa se je poračunal," še dodaja Nataša Ribizel Šket.

Projekt Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini so končali že v letu 2015 in do avgusta letos poteka še obdobje za odpravo reklamacij oz. napak.

"V sklopu tega projekta smo zagotovili varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo približno 42.000 prebivalcem Šaleške doline. Glede na to, da smo imeli v občini Šmartno ob Paki z zagotavljanjem kakovostne vode na posameznih področjih predvsem v sušnih mesecih zelo velike težave, je z realizacijo tega projekta to izzvenelo. Lani teh težav ni bilo več. Vsi prebivalci Šaleške doline imajo zagotovljeno enako kakovost vode in zadostne količine pitne vode," pravi vodja projekta Šket.

Da gre za primer dobre prakse, potrjuje tudi priznanje Ministrstva za okolje in prostor, saj je bil projekt v letih 2016 in 2017 izglasovan za naj projekt EU-ja, moj projekt.

"S tem projektom smo dokazali, da lahko z dobro pripravo, z dobrim vodenjem, s strokovno ekipo, skupaj z občinami ter komunalnim podjetjem, torej s podporo vseh teh deležnikov z roko v roki uspešno realiziramo projekt, ki je pomemben za širši razvoj tudi same Šaleške doline," zaključuje Nataša Ribizel Šket, vodja projekta Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.