Razmere med državami se močno razlikujejo. Foto: <a href=freedigitalphotos.net">
Razmere med državami se močno razlikujejo. Foto: freedigitalphotos.net
Rože
Raziskava je bila objavljena pred dnevom žena. Foto: BoBo
(Pre)malo žensk na vodstvenih položajih v gospodarstvu

Plače žensk so bile v primerjavi z moškimi sodelavci v EU-ju leta 2013 v povprečju nižje za 16,4 odstotka.

Sloveniji so po najmanjših razhajanjih sledile Malta (5,1 odstotka nižje plače žensk), Poljska (6,4 odstotka), Italija (7,3 odstotka), Hrvaška (7,4 odstotka), Luksemburg (8,6 odstotka), Romunija (9,1 odstotka) in Belgija (9,8 odstotka), je objavil evropski statistični urad Eurostat.

Na drugi strani lestvice so Estonija, kjer so bila razhajanja z 29,9 odstotka nižjimi plačami žensk leta 2013 največja, Avstrija (23 odstotkov), Češka (22,1 odstotka) in Nemčija (21,6 odstotka).

Razlike se počasi zmanjšujejo
V primerjavi z letom 2008 so se razhajanja med plačami lani zmanjšale v večini članic EU-ja, najobčutnejši padec pa so imele Litva (za 8,3 odstotne točke), Poljska (za pet odstotnih točk), Češka in Malta (v obeh za 4,1 odstotne točke) in Ciper (za 3,7 odstotne točke). Razhajanja so se povečala v devetih državah, najbolj na Portugalskem (za 3,8 odstotne točke), v Španiji (za 3,2 odstotne točke), Latviji (za 2,6 odstotne točke), Italiji (za 2,4 odstotne točke) in Estoniji (za 2,3 odstotne točke).

Na ravni EU-ja so se razhajanja zmanjšala za slabo odstotno točko - medtem ko so imele ženske leta 2008 v povprečju 17,3 odstotka nižje plače, so bile leta 2013 nižje za 16,4 odstotka.

V povprečju zaposlena vsaka šesta Evropejka
Stopnja zaposlenosti žensk je v EU-ju leta 2013 znašala 62,6 odstotka, stopnja zaposlenosti moških pa 74,2 odstotka. V tej kategoriji so največje razlike opazili na Malti, v Italiji in Grčiji, najmanjše pa v Litvi, na Finskem, v Latviji in na Švedskem. V Sloveniji je stopnja zaposlenosti žensk znašala 63 odstotkov, stopnja zaposlenosti moških pa 71,2 odstotka.

Nizka zastopanost menedžerk
Leta 2013 je bilo na ravni Unije 33 odstotkov menedžerk, medtem ko so ženske predstavljale približno dve tretjini podpornega osebja in osebja v storitvenem delu ter prodaji.

Med menedžerji so bile ženske še posebej slabo zastopane v Luksemburgu, bilo jih je za 16 odstotkov, na Cipru (19 odstotkov) ter na Nizozemskem in Hrvaškem (v obeh 25 odstotkov). Največ žensk je bilo med menedžerji v Latviji (44 odstotkov) ter na Madžarskem (41 odstotkov) in Poljskem (38 odstotkov). V Sloveniji je del žensk med menedžerji znašal 37 odstotkov.

(Pre)malo žensk na vodstvenih položajih v gospodarstvu