S trdnim okvirom proračunske discipline in konkurenčnosti bi bili mogoči tudi koraki k uvedbi evrskih obveznic, ki jim zdaj najbolj nasprotuje Nemčija. Foto: EPA
S trdnim okvirom proračunske discipline in konkurenčnosti bi bili mogoči tudi koraki k uvedbi evrskih obveznic, ki jim zdaj najbolj nasprotuje Nemčija. Foto: EPA
ECB
ECB bi prevzel vlogo evropskega nadzornika nad bankami. Foto: EPA

Vizija o prihodnosti Evropske unije je razgrnjena v poročilu, ki so ga pripravili predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi, predsednik evrske skupine Jean-Claude Juncker in predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso.

Poročilo nosi naslov K pravi ekonomski in monetarni uniji in v viziji so opredeljeni temelji za bančno in fiskalno unijo, ki bodo zahtevali občuten prenos nacionalne suverenosti na raven EU-ja.

Nova ureditev, ki naj bi bila vzpostavljena v naslednjem desetletju in temelji na štirih stebrih, bo najbrž zahtevala spremembe pogodbe EU-ja.

Bančna unija za finančno stabilnost
Prvi steber predstavlja ustanovitev bančne unije, ki je v dokumentu imenovana "integriran finančni okvir", s katerim naj bi zagotovili finančno stabilnost in kar se da zmanjšal breme davkoplačevalcev pri reševanju bančnih kriz.

V tem okviru je predlagana krepitev evropskega nadzora nad bankami ter skupne sheme za zavarovanje bančnih vlog in skupni mehanizem za reševanje bank, ki bi se med drugim napajal iz prispevkov bank. Vlogo nadzornika bi prevzel ECB.

V območju evra bi lahko "trdno finančno podporo", ki je potrebna za verodostojnost skupne sheme za zavarovanje bančnih vlog in sklada za reševanje bank, zagotavljal stalni reševalni sklad, evropski mehanizem za stabilnost (ESM).

Fiskalna unija bo zahtevala prenos suverenosti
Drugi steber predvideva vzpostavitev fiskalne unije in je imenovan "integriran proračunski okvir", s katerim bi poglobili fiskalno povezovanje in zaostrovanje fiskalne discipline ob občutnem prenašanju nacionalne suverenosti Bruslju.

Četverica predsednikov v poročilu izpostavlja potrebo po "učinkovitih mehanizmih za preprečevanje in odpravljanje nevzdržnih fiskalnih politik". Predlagajo tudi opredelitev zgornjih mej za zadolževanje posamezne članice.

"Izdajanje državnih obveznic nad to skupaj dogovorjeno mejo bi moralo biti upravičeno in bi potrebovalo predhodno odobritev," piše v poročilu.

Spodbujanje rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti
Tretji steber je "okvir za integrirano ekonomsko politiko" ali krepitev ekonomske unije, ki naj bi zagotovil spodbujanje trajnostne rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti, pa tudi socialne kohezije. Ta steber bi opredeljeval smernice za reforme na trgu dela in usklajevanje davčnih politik.

Odločanje z demokratično legitimnostjo
Četrti steber pomeni zagotavljanje "potrebne demokratične legitimnosti" in odgovornosti za odločanje v okviru ekonomske in monetarne unije.

"Premiki k bolj integriranemu fiskalnemu in ekonomskemu odločanju med državami bodo terjali trdne mehanizme za legitimno in odgovorno skupno odločanje," še piše v poročilu.