Sodbe naj bi veljale tako za zasebni kot za javni sektor. Foto: Reuters
Sodbe naj bi veljale tako za zasebni kot za javni sektor. Foto: Reuters
Podobno pravico do denarnega nadomestila imajo tudi dediči pokojnega delavca, ki dopusta ni izrabil. Foto: Reuters
Sodišče EU-ja je v dveh primerih odločilo, da imajo delavci pravico do denarnega nadomestila, če dopusta ne izrabijo. Foto: Reuters

Sodišče v Luksemburgu je glede izgube pravice do plačanega letnega dopusta odločalo v primerih dveh moških iz Nemčije.

Prvi je opravljal pripravništvo pri Land Berlin in se je odločil, da plačanega letnega dopusta ne bo izrabil, ob zaključku pripravništva pa je zaprosil za denarno nadomestilo za neizrabljen dopust, v kar njegov delodajalec ni privolil.

V drugem primeru pa je zaposlenega pri združenju Max-Planck-Gesellschaft dva meseca pred prenehanjem delovnega razmerja delodajalec pozval k izrabi preostanka dopusta, ne da bi mu časovno naložil kdaj. Zaposleni je izrabil le dva dneva dopusta, za neizrabljene dni pa zaprosil za denarno nadomestilo, kar je delodajalec zavrnil. Moški se je zato obrnil na nemška delovna sodišča.

Sodišče: Delavec ne more samodejno izgubiti dopusta
Nemška delovna sodišča, na katera sta oškodovana moška vložila tožbo, so se na razlago prava EU-ja obrnila na Sodišče EU-ja v Luksemburgu, ki je razsodilo, da pravo EU-ja nasprotuje temu, da delavec samodejno izgubi plačani letni dopust, do katerega je bil upravičen na podlagi prava Unije, s tem pa tudi pravico do denarnega nadomestila za neizrabljen dopust, le zato, ker za dopust ni zaprosil pred prenehanjem delovnega razmerja.

Pravica delavcev do neizrabljenega dopusta sicer propade, če je delodajalec delavcu omogočil pravočasno izrabo dopusta, kar pa mora dokazati, če bi prišlo do zapletov.

Denarno nadomestilo tudi dedičem
Sodišče v Luksemburgu je na torkovi obravnavi prav tako razsodilo v dveh primerih iz Nemčije, ko so dediči pokojnega delavca od nekdanjega delodajalca zahtevali denarno nadomestilo za dopust, ki ga ta delavec ni izrabil. Sodišče je potrdilo, da v skladu s pravom Unije pravica delavca do plačanega letnega dopusta z njegovo smrtjo ne ugasne in da lahko dediči zahtevajo denarno nadomestilo.

Če nacionalno pravo tako možnost izključuje in torej očitno ni v skladu s pravom Unije, se lahko dediči neposredno sklicujejo na pravo Unije, in sicer v razmerju do delodajalca tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, je še odločilo Sodišče EU-ja.