Dobra četrtina oz. slaba petina prebivalcev 30 držav je v življenju že poskusilo kajenje marihuane, ki je daleč najbolj razširjena prepovedana droga v Evropi. Foto: EPA
Dobra četrtina oz. slaba petina prebivalcev 30 držav je v življenju že poskusilo kajenje marihuane, ki je daleč najbolj razširjena prepovedana droga v Evropi. Foto: EPA
Laboratorij za pridelavo konoplje
Poročilo, ki je zajelo 27 članic, Hrvaško, Norveško in Turčijo, ugotavlja, da se močno povečuje delež marihuane, ki je pridelana lokalno. Foto: PU Ljubljana

Zgornje ugotovitve je v Lizboni objavil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Direktor Agencije EU-ja za droge Wolfgang Götz je ob predstavitvi poročila za preteklo leto obenem opozoril, da se nekatere države članice EU-ja v sklopu varčevanja zaradi gospodarske krize odločajo tudi za zmanjševanje financiranja programov preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od mamil.

"Za zdaj imamo podatke za okoli pet članic EU-ja, ki so se že lotile takega varčevanja. Države bi morale pred posegom v financiranje tovrstnih programov presoditi o njihovi uspešnosti. Kratkoročni prihranki zaradi ukinitve nekega programa so namreč lahko majhni v primerjavi s škodo, ki jo ukinitev takih programov povzroči," je še dejal Götz.

"Trava" ostaja najbolj razširjena
Tihotapci mamil uporabljajo vedno bolj prefinjene načine tihotapljenja, na trgu poživil se pojavljajo vedno nove in nove snovi, nekatere se prodajajo tudi kot t. i. zakonite droge, poleg tega se je zaradi številnih zasegov pošiljk na običajnih tihotapskih poteh razširila domača proizvodnja marihuane.

Najbolj razširjena prepovedana droga v Evropi ostaja konoplja, ki jo je vsaj enkrat poskusilo že 75,5 milijona ali 22,5 odstotka odraslih Evropejcev, samo v zadnjem letu jih je konopljo uživalo približno 23 milijonov, od tega 17 milijonov v starostni skupini od 15 do 34 let.

Heroin največja težava
Največja težava na področju drog v EU-ju in na Norveškem ostaja heroin, predvsem zaradi zdravstvenih ter socialnih posledic zlorabe. Agencija ocenjuje, da je okoli 1,35 milijona odraslih Evropejcev oz. 0,4 odstotka populacije rednih uporabnikov opiatov, zmanjšuje pa se število injicirajočih uporabnikov.

Ob tem opozarjajo na populacijo uporabnikov drog, starejših od 40 let. Za to populacijo je značilno, da se njihovi odvisnosti pridružujejo še druge psihološke in telesne težave, med drugim sočasna odvisnost od alkohola, tobaka, zdravil ter pogosto neustrezne življenjske razmere.

Poživila ključna za dober "žur"
Agencija zaznava tudi vse večjo popularnost amfetaminov, predvsem v državah severne, osrednje in vzhodne Evrope. Preveč mladih v poživilih vidi ključno sestavino za dobro zabavo, je opozoril Götz. Ocenjujejo, da je lani ekstazi uživalo kar 2,5 milijona Evropejcev, skrb vzbujajoč pa je porast števila tistih, ki t. i. rekreacijske droge kombinirajo na primer z alkoholom. Ob tem je Götz opozoril tudi na pomanjkanje ozaveščanja mladih o škodljivih posledicah vožnje pod vplivom drugih substanc, ne le alkohola.