Med letoma 2013 in 2016 je bilo v EU-ju ustvarjenih osem milijonov novih delovnih mest. Foto: EPA
Med letoma 2013 in 2016 je bilo v EU-ju ustvarjenih osem milijonov novih delovnih mest. Foto: EPA

Fundacija ugotavlja, da je okrevanje zaposlovanja v EU-ju dobro vzpostavljeno in da so vsi kazalniki pozitivni. Tako je delež tistih, ki so na trg dela vključeni tako kot iskalci zaposlitve kot zaposleni, na najvišji ravni do zdaj in znaša 73,5 odstotka. Brezposelnost pa je leta 2017 padla na 7,7 odstotka. Tudi brezposelnost med mladimi se je lani v primerjavi z letom 2016 zmanjšala in znašala 16,8 odstotka. Od sredine leta 2013 do sredine leta 2016 je bilo v EU-ju ustvarjenih osem milijonov neto novih delovnih mest.

Vendar med državami EU-ja ostajajo razlike. Največ novih delovnih mest je bilo med letoma 2008 in 2016 ustvarjenih na severu, zlasti v Nemčiji in Združenem kraljestvu, večina izgubljenih delovnih mest v Grčiji in Španiji pa v tem obdobju še ni bila znova vzpostavljena. Prav tako so zaradi krize številni nekdanji delavci še vedno daleč od zaposlitve.

Skoraj polovica brezposelnih v EU-ju je dolgotrajno brezposelnih, večina že več kot dve leti. Skoraj polovica dolgotrajno brezposelnih mladih je brez dela že več kot dve leti. Tveganje zanje je veliko, saj dolgotrajna brezposelnost pomeni težji vstop na trg dela.