V Magni načrtujejo zagon poskusne proizvodnje v Hočah že prihodnje leto. Foto: BoBo
V Magni načrtujejo zagon poskusne proizvodnje v Hočah že prihodnje leto. Foto: BoBo

Magni bodo z dovoljenjem omogočili dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava brez izpiranja, znaša 395 kubičnih metrov, ter dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

Kot so še pojasnili, okoljevarstveno dovoljenje poleg splošnih zahtev vsebuje okoljevarstvene zahteve za izpuste snovi v zrak, za izpuste snovi in toplote v vode, nekaj zahtev glede ravnanja z odpadki in zahteve glede hrupa. Ob tem so v njem okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem izpustov snovi v tla in podzemne vode in nekaj drugih ukrepov v zvezi o obratovanjem naprave.

Predstavniki Magne: Prelomen dogodek
Predstavniki Magne pojasnjujejo, da gre za pomemben in prelomen dogodek, ki jim bo v primeru dokončne pravnomočnosti omogočil začetek obratovanja v skladu z načrti. Pravico do pritožbe imajo v 15 dneh po dvigu pošte trije stranski udeleženci v postopku občina Miklavž na Dravskem polju, Zveza ekoloških gibanj (ZEG) in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO).

V Magni so sicer nedavno napovedali, da zagon poskusne proizvodnje načrtujejo v začetku leta 2019, redna proizvodnja pa naj bi stekla spomladi. H koncu gre tudi gradnja objektov in urejanje zunanjosti tovarne. Med drugim so zasadili okoli 80 dreves, doslej so uredili že približno 24.000 kvadratnih metrov zelenih površin, skupaj jih nameravajo več kot 50.000.
Aktivni so tudi na kadrovskem področju, saj so doslej zaposlili okoli 140 ljudi. Približno 100 jih je zaposlenih v Hočah, okoli 40 pa jih je na usposabljanju v Gradcu. Še pred začetkom poskusnega obratovanja bodo zaposlili dodatne sodelavce, in sicer v proizvodnji, logistiki in informatiki.

Obenem v ozadju potekajo tudi dejavnosti za izvedbo druge, še obsežnejše faze projekta, ki vključuje proizvodnjo celotnega avtomobila, a o tem v Magni za zdaj niso preveč konkretni. Njihova uresničitev je namreč odvisna predvsem od naročil njihovih partnerjev, zato je trenutno po njihovem še prezgodaj za kakršne koli napovedi. Dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za omenjeno drugo fazo projekta pa so medtem že pripravili in jo dostavili Arsu.