Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Arbitražni postopek pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) s sedežem v Washingtonu sta sprožili družba Ascent Resources in njeno hčerinsko podjetje Ascent Slovenia. Sloveniji očitata kršitev dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini, je razvidno iz objave na spletnih straneh britanskega podjetja.

Postopke za začetek odločanja v sporu proti Sloveniji pred arbitražnim sodiščem so v Ascent Resources začeli julija 2020, začetek postopka arbitraže pa so napovedali spomladi 2021, potem ko je Slovenija zavrnila sporazumno rešitev spora s sklenitvijo poravnave. Maja letos so slovensko vlado obvestili, da po njihovem mnenju še naprej krši oba omenjena pravna akta, še naprej pa so izražali pripravljenost na pogovore o sporazumni rešitvi.

Če so škodo ravnanja Slovenije, ki da je podjetju dejansko onemogočila naložbo v pridobivanje plina v Petišovcih, do zdaj ocenjevali na 120 milijonov evrov, so jo zdaj zvišali na več kot 500 milijonov evrov. Ascent Resources Slovenijo toži na podlagi pogodbe o energetski listini (ECT), katere podpisnica je tudi Slovenija.

Spor se je začel, ko je Agencija RS za okolje (Arso) marca 2019 odločila, da je pred izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih s stimulacijo vrtin, ki sta ga načrtovala Ascent Resources in slovenski partner Geoenergo, treba izvesti presojo vplivov na okolje. Upravno sodišče je Arsu pritrdilo.

A kot navajajo v Ascent Resources, je nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben pred odločitvijo Arsa v javnosti s svojimi izjavami investitorje in projekt Petišovci prikazoval v negativni luči. Obenem v družbi menijo, da je Arso medijem izdajal informacije. "To dodatno dokazuje, da je bil Arso pristranski do investitorjev in da je bila odločitev Arsa politično motivirana," je še zapisano na spletni strani družbe.

Maja letos pa je nato začela veljati novela zakona o rudarstvu, ki uvaja popolno prepoved hidravličnega lomljenja oz. frackinga. Novela obenem prinaša dodatne definicije nekaterih pojmov, izpopolnjuje področje reguliranih poklicev v rudarstvu in opredeljuje nekatere prekrške.