Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Banka Slovenije je danes kot zadnja od ustanov objavila osveženo napoved za gospodarska gibanja v Sloveniji.

Banka Slovenije je v svoji zadnji napovedi junija oceno letošnje gospodarske rasti glede na pričakovanja iz lanskega decembra dvignila z 0,8 odstotka na 2,0 odstotka. Zdaj pa je napoved letošnje gospodarske rasti znižala na 1,3 odstotka. Napoved za prihodnje leto je ohranila nespremenjeno pri 2,2 odstotka, za 2025 pa jo je zvišala za 0,1 odstotne točke, na 2,3 odstotka. Za leto 2026 je napovedana pri 2,5 odstotka, kar je eno odstotno točko nad napovedjo za območje z evrom.

Višja napoved rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za Slovenijo izhaja iz višje rasti razpoložljivega dohodka, ki izhaja iz robustnega trga dela, visoko privarčevanih sredstvih in boljše neto finančne pozicije, je pojasnila direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten.

Med razlogi za ohlajanje gospodarske dejavnosti letos sta manjša zasebna poraba in manjša mednarodna menjava, ki pa se bosta po pričakovanjih v obdobju 2024–2026 znova okrepili.

Visoka bo tudi državna poraba, in sicer ob preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in postopnem uveljavljanju sistema dolgotrajne oskrbe, pozitiven bo tudi prispevek zalog, je dejala Brezigar Masten.

Na drugi strani pa bodo po njenih besedah naložbe, ki so letos ohranjale gospodarsko rast, v naslednjih treh letih nižje, in sicer predvsem zaradi nižje naložbene dejavnosti države ob prehodu v novo evropsko finančno perspektivo, saj se ta sredstva črpajo ob koncu obdobja, ter višjih stroškov financiranja in tesnega trga dela.

Do leta 2026 je tako pričakovati stabilno rast, ki pa bo po napovedih centralne banke nekoliko nižja od dolgoročnejšega potenciala.

V tem obdobju se bo predvidoma upočasnila rast zaposlenosti, in sicer z lanskih treh odstotkov na 1,2 odstotka letos in na okoli 0,5 odstotka v preostanku obdobja. Upočasnitev bo najizrazitejša v predelovalnih dejavnostih, kjer se po besedah Brezigar Masten že pozna upadanje izvoznih naročil in poslabšane razmere poslovanja, zaposlovanje se je praktično že ustavilo.

Kljub težjim razmeram v predelovalnih dejavnostih pa Banka Slovenije ne pričakuje, da se bo skupna zaposlenost zmanjšala oz. da se bo brezposelnost povečala, in sicer "ker je prišlo do spremenjenih vzorcev na trgu dela po pandemiji in tudi ob znakih kopičenja delavcev".

Ob takšnih razmerah na trgu dela in vztrajni inflaciji bo nominalna rast plač v obdobju do 2026 ostala visoka. Letos naj bi znašala 11,5 odstotka, nato pa naj bi se postopoma umirjala. Tudi realno bodo plače rasle, kar bo po njenih besedah letos prispevalo k nadomestitvi izgube kupne moči ob visoki inflaciji lani. Realna rast plač bo višja kot rast produktivnosti, kar pomeni višanje stroškov dela in vpliv na inflacijo.

BS napovedal 1,3-odstotno gospodarsko rast

Inflacija letos v povprečju 7,2-odstotna

Makroekonomsko okolje v Sloveniji sta letos zaznamovala predvsem visoka inflacija in izzvenevanje učinkov okrevanja gospodarstva po pandemiji covida-19, je na današnji novinarski konferenci povedala viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer.

Banka Slovenije je sporočila, da naj bi inflacija letos v povprečju znašala 7,2 odstotka, v 2024 pa 3 odstotke. Glede na junijsko napoved bo inflacija letos nižja za 0,3 odstotne točke, prihodnje leto pa za 0,6 odstotne točke. Za leto 2025 pričakujejo 3,1-odstotno inflacijo, kar je 0,5 odstotne točke več kot v junijski napovedi.

Razlog za takšna pričakovanja je, da bo v letu 2024 vladna regulacija cen elektrike in plina skupno inflacijo zniževala, v letu 2025 pa predvidoma ne več.

Razlika med inflacijo v Sloveniji in povprečjem evrskega območja, predvsem pri osnovni inflaciji, se bo predvidoma ustalila pri okoli odstotni točki.

"Analiza kaže, da se je razmik med slovensko in evrsko inflacijo začel poglabljati lani, in sicer prvotno kot posledica večje izpostavljenosti globalnim ponudbenim šokom, ki so odražali predvsem težave v dobavnih verigah, pozneje pa smo imeli hitrejše okrevanje agregatnega povpraševanja in večjo tesnost trga dela. To je vodilo v večjo rast plač," je povedala Brezigar Masten. Pričakujejo, da bo ta učinek v letu 2026 počasi izzvenel.

Na javnofinančni položaj bodo v obdobju do 2026 vplivali zlasti izdatki za obnovo po poplavah in za blaženje cen energentov. Proračunski primanjkljaj naj bi bil po letošnjem v višini 3,7 odstotka BDP-ja nato nekoliko pod tremi odstotki BDP-ja. Delež dolga države v BDP-ju se bo ob rasti slednjega z letošnjih okoli 70 odstotkov zmanjšal na okoli 67 odstotkov BDP-ja.

Med domačimi tveganji glede gospodarske rasti so naraščajoči stroški dela, če bi bila rast plač višja od predvidene in če bi realna rast plač dlje časa presegala rast produktivnosti, ter nadpovprečna stopnja varčevanja gospodinjstev in presežni prihranki.

Med svetovniki dejavniki še zmeraj izstopajo geopolitične razmere, ki bi lahko privedle do novih šokov predvsem na ponudbeni strani, kar bi verjetno povišalo cene surovin. Med tveganji je tudi, da bi se trenutno šibko svetovno povpraševanje izkazalo za bolj strukturno ter da bi se uresničila makrofinančna tveganja v nekaterih svetovnih gospodarstvih, na primer na Kitajskem.

Pregled najnovejših napovedi BDP-ja za Slovenijo:

Rast BDP/objava202320242025
Umar/september 20231,6 odstotka2,8 odstotka2,5 odstotka
Banka Slovenije/ december 20231,3 odstotka2,2 odstotka2,3 odstotka
Evropska komisija/november 20231,3 odstotka2,0 odstotka2,7 odstotka
OECD/ november 20231,4 odstotka1,8 odstotka2,7 odstotka
EBRD/september 20231,5 odstotka2,3 odstotka/
IMF/ oktober 20232,0 odstotka2,2 odstotka/