Poraba v gospodinjstvih gre znova navzgor, ugotavlja Umar. Foto: Pixabay
Poraba v gospodinjstvih gre znova navzgor, ugotavlja Umar. Foto: Pixabay

Medletna rast nominalne vrednosti davčno potrjenih računov je bila v povprečju oktobra in novembra višja kot četrtletje prej. Po dveh mesecih medletnega upada sta bila septembra in oktobra medletno večja prodaja novih osebnih avtomobilov fizičnim osebam in število prenočitev domačih turistov v Sloveniji.

Oktobra so bili prvič po januarju medletno višji tudi nakupi neživil, poraba za živila, pijače in tobačne izdelke pa je ostala nekoliko nižja kot pred letom, so izpostavili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Gradbena aktivnost se je po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih del septembra ob odpravljanju posledic poplav povišala in bila znatno višja kot lani.

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu se je novembra izboljšalo in doseglo najvišjo raven v zadnjih šestih mesecih, vendar ostalo nižje kot pred letom.

Brezposelnost

Medletno upadanje števila registriranih brezposelnih se umirja, upočasnjuje se tudi medletna rast števila delovno aktivnih. Kot so spomnili na uradu, je bil mesečni upad števila registriranih brezposelnih po sezonsko prilagojenih podatkih novembra (za 0,8 odstotka) podoben kot v prejšnjih mesecih, a manjši kot na začetku leta.

Konec novembra je bilo brezposelnih 47.175 oseb, kar je 0,1 odstotka manj kot konec oktobra. Medletno je bilo število brezposelnih za 10,2 odstotka nižje (na začetku leta za 18,4 odstotka).
Medletna rast števila delovno aktivnih (za 0,9 odstotka) se je septembra še upočasnila.

Mesečno se število delovno aktivnih po desezoniranih podatkih počasi zmanjšuje v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, v preostalih dejavnostih pa se še nekoliko povečuje oziroma se število ne spreminja.

Cena življenjskih potrebščin

Medletna rast cen življenjskih potrebščin je bila novembra najnižja v zadnjih dveh letih (4,9 odstotka). K znižanju za dve odstotni točki glede na oktober je največ prispeval manjši prispevek cen energentov, predvsem zaradi ponovne oprostitve plačevanja prispevka na obnovljive vire energije ter soproizvodnjo toplote in električne energije.

Medletna rast cen hrane in brezalkoholnih pijač se še naprej umirja in je bila novembra za več kot dve tretjini nižja kot na začetku letošnjega leta. Razmeroma visoka pa ostaja rast cen storitev, čeprav se je novembra nekoliko znižala, po oceni Umarja zaradi izrazitega umirjanja rasti cen v zdravstvu.

Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja je bil z 848,2 milijona evrov v letošnjih desetih mesecih za 462 milijonov evrov višji kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili v desetih mesecih medletno višji za 5,6 odstotka.

Rast odhodkov (v desetih mesecih medletno za 7,9 odstotka) je letos višja kot lani, na kar vpliva tudi dinamika ukrepov za blaženje posledic covida in energetske draginje v preteklih letih. Izhaja pretežno iz plač in drugih prejemkov iz dela, na katere je vplival lanski dogovor o dvigu plač v javnem sektorju, povečanih subvencij podjetjem za blaženje posledic energetske draginje in sanacije po poplavah, so med drugim še zapisali na Umarju.