Rešitev se je pokazala v znižanju pokojnin in ustanovitvi zavarovalnice, a so predlog na nedavni skupščini zavrnili. Foto: BoBo

Sklad obrtnikov in podjetnikov izvaja poklicno pokojninsko zavarovanje od leta 1956, in čeprav tovrstnih zavarovanj že od leta 1996 ne sklepa več, še vedno predstavljajo jedro njegovih produktov. V poklicnem pokojninskem zavarovanju ima nekaj več kot 3.000 aktivnih članov, v vseh skupaj pa več kot 9.000. Letno izplača za približno 9,8 milijona evrov pokojnin, je pojasnil predsednik uprave Bojan Jean.

Sklad je bil leta 1956 ustanovljen kot nekakšen vzporeden zavod za pokojninsko zavarovanje za obrtnike, saj ti v času po drugi svetovni vojni niso bili vključeni v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje tako kot drugi državljani.

V državni pokojninski sistem so začeli obrtniki vplačevati premije šele leta 1965, iz katerega pa so se jim prve pokojnine začele izplačevati po letu 1985. Da bi popravili to krivico, je državni zbor (DZ) leta 2016 sprejel zakon o poračunavanju finančnih obveznosti države iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in določil letno povračilo, ki ga mora skladu plačevati država.

Če sklad ne bo znižal pokojnin iz "starih" zavarovanj, bo najprej prenehal izvajati "nova" zavarovanja, počasi pa bo ugasnilo tudi poklicno zavarovanje. Foto: EPA

Sklad že večkrat tožil državo

Izplačevanje povračil ni potekalo brez težav, zato je sklad tudi večkrat tožil državo. Ta se je leta 2000 odzvala s spremembo zakona, s katerim se je letno povračilo skladu zmanjšalo s približno šest milijonov evrov na 600.000 evrov. Sklad tako nima več dovolj denarja, da bi lahko izplačal pokojnine v sedanjem obsegu vsem svojim članom.

"Če skupščina ne bo znižala pokojnin, bo sredstev na dolgi rok zmanjkalo," je pojasnil Jean. Pokojnine bi se morale po izračunih uprave znižati za 30,4 odstotka, a skupščina sklada je 2. aprila s tesnim izidom ta predlog zavrnila. Posledično sta dva člana nadzornega sveta, ki sta soglašala z oceno stanja in predlogi uprave, odstopila.

Znižanje pokojnin in ustanovitev zavarovalnice kot rešitev?

Kot ustrezna rešitev za nastali položaj se je pokazala ustanovitev zavarovalnice. Doslej je sklad po Jeanovih besedah že pridobil potrebna soglasja, mora pa znižati pokojnine, da bo imel usklajena sredstva in obveznosti in izkazoval finančno trdnost, kakršna se zahteva od lastnika zavarovalnice. Ker sklad nima dovolj denarja za izplačilo vseh pokojnin v sedanji višini, je namreč Agencija za zavarovalni nadzor ugotovila, da ni finančno trden.

Če sklad ne bo znižal pokojnin iz "starih" zavarovanj, bo najprej prenehal izvajati "nova" zavarovanja, za katera je po Jeanovih besedah sredstev dovolj in jih nameravajo prenesti na novo zavarovalnico, počasi pa bo ugasnilo tudi poklicno pokojninsko zavarovanje. Sredi maja je tako že sklicana nova skupščina, ki bo znova odločala o znižanju pokojnin iz "starih" zavarovanj. Če bo predlog tokrat sprejet, bo veljal z izplačili za junij.