Telekom Slovenije. Foto: BoBo
Telekom Slovenije. Foto: BoBo

Kapitalska družba je v prvotnem predlogu za nove nadzornike predlagala Romana Jermana, Tadejo Čelar, Alenko Čok Pangeršič, Miho Žejna in Roberta Cimermana. Slovenski državni holding (SDH) se je odzval z nasprotnim predlogom, ki ga je skupščina potrdila in za nove nadzornike z današnjim dnem za štiriletni mandat imenovala Alenko Čok Pangeršič, Matejo Čuk Orel, Marka Boštjančiča in Žigo Debeljaka.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 78,5 odstotka kapitala z glasovalno pravico, medtem ni podprla predlaganega odpoklica Karle Pintar iz nadzornega sveta. V nadzornem svetu kot predstavnik kapitala ostaja tudi Aleksander Igličar.

SDH, ki ima v lasti 4,25-odstotka osnovnega kapitala Telekoma, upravlja pa tudi državni 62,54-odstotni delež družbe, je nasprotni predlog podal na skupščini in ga ni obrazložil.

Debeljak je sicer od nedavnega predsednik uprave SDH in predsednik upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter predsednik nadzornega sveta Gen energije. V preteklosti je bil med drugim predsednik uprave Mercatorja in član uprave Gorenja.

Čok Pangeršičeva vodi sektor za upravljanje premoženja v Modri zavarovalnici, ki je v 100-odstotni lasti Kapitalske družbe (Kad). V preteklosti je bila med drugim asistentka na ljubljanski ekonomski fakulteti in članica nominacijske komisije Petrola.

Čuk Orlova, ki ima svojo odvetniško družbo, je bila hkrati z Debeljakom avgusta letos imenovana v nadzorni svet Gen energije, vlada jo je na prvi dopisni seji junija imenovala v nadzorni svet distribucijskega operaterja električne energije SODO.

Boštjančič je ustanovitelj in generalni direktor podjetja Mibo komunikacije, ki posluje v BiH. V preteklosti je bil med drugim član uprave Telekoma Slovenije in član upravnega odbora gibraltarskega Gibtelecoma.

Kad predlagal druge nadzornike

Kad, ki ima v lasti 5,59-odstotni delež in je zahteval sklic skupščine, je predlagal druge nadzornike. V obrazložitvi predloga je navedel, da želijo, da novi nadzorniki pregledajo upravičenost sprejema preteklih odločitev in spremljajo učinke določenih preteklih investicij oz. odločitev glede na dejansko stanje. Kot primer so v Kadu navedli nakup podjetja Actual I.T.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil 30 milijonov evrov vreden nakup tega podjetja preplačan in negospodaren, v upravi pa naj zanj ne bilo soglasja, saj naj bi mu nasprotovala Mitja Štular in Tomaž Jontes. V Telekomu so pozneje zatrdili, da je bil opravljen skrbni pregled posla, dve revizijski hiši pa sta pripravili neodvisni cenitvi prevzete družbe.

Nadzorniki v prejšnji sestavi so v začetku meseca sprejeli sklep o prenehanju mandata predsednika uprave Cvetka Sršena in članice uprave Barbare Galičič Drakslar, ki bosta odšla sporazumno, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najpozneje 31. oktobra, ter z mesta člana uprave krivdno razrešili Jontesa.

Predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković je na skupščini nove nadzornike pozval, naj poleg pregleda, ki ga je predlagal Kad, opravijo tudi pregled omenjenih sklepov prejšnjih nadzornikov glede uprave in ugotovijo, ali so odločitve o izredni povedi potekale skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

Kot je v izjavi medijem po skupščini dejal Stanković, so bili o odločitvah glede uprave seznanjeni z objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze, v medijih pa se je ugibalo, zakaj naj bi bil Jontes razrešen. "Iz teh medijskih objav ni natančno jasno, zakaj in po kakšnem postopku (je bil razrešen). V medije curljajo različne informacije, zato se nam je zdelo smotrno, da novi nadzorni svet prouči celotno gradivo ... in v primeru, da ti razlogi ne vzdržijo pravne presoje, to ustrezno sanira," je povedal.

O odhodu uprave je dejal, da ne pomni odstopa teden dni pred menjavo nadzornikov. Očitno sta predsednik in članica uprave presodila, da bosta lažje našla skupni jezik z dosedanjimi nadzorniki, je povedal Stanković in izrazil upanje, da se bo s tem, ali sta sporazum z njima in razrešitev Jontesa skladna z vsemi akti, ukvarjal novi nadzorni svet.

O imenovanju Debeljaka pa je dejal, da je bilo tudi v preteklosti običajno, da ključni kadri SDH prevzemajo te funkcije. "Glede na to, da je bil gospod Debeljak dolgoletni predsednik družb, da ima ustrezne kompetence in znanja, verjamem, da bo našel čas in voljo, da bo svojo nadzorstveno funkcijo popravljal tako, kot je treba," je povedal Stanković.