Foto: BoBo
Foto: BoBo

Podatke o lanskem poslovanju in oceni letošnjega poslovanja je danes na skupščini predstavil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. "Rasli smo v vseh prodajnih regijah in v vseh skupinah izdelkov in storitev. Ocenjena rast prodaje za sedem odstotkov je dobra in presega Krkin strateški cilj," je dejal.

Ocenjeni čisti dobiček skupine je presegel 50 odstotkov načrtovanega za celo leto 2023. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine se je glede na prilagojeni EBIT v istem lanskem obdobju kljub inflacijskim pritiskom povečal bolj od prodaje, za devet odstotkov. "S tem smo dosegli največji polletni EBIT v Krkini zgodovini," je dodal.

Krka največ proda v vzhodni Evropi

Po prodaji največje območje je bila Vzhodna Evropa, v kateri so v polletju prodali za 300,5 milijona evrov izdelkov. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 179,8 milijona evrov izdelkov, kar je štiri odstotke več kot v istem lanskem obdobju. V Ukrajini so prodali za 38,6 milijona evrov izdelkov ali 16 odstotkov manj.

Sledi Srednja Evropa, v kateri so prodali za 212,9 milijona evrov izdelkov. Na Poljskem, Krkinem drugem največjem posamičnem trgu, so prodali za 93,1 milijona evrov izdelkov ali pet odstotkov več. Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 181,4 milijona evrov. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in Krkinem tretjem največjem posamičnem trgu, so prodali za 49,2 milijona evrov ali štiri odstotke več.

Na domačem trgu so prodali za 56,6 milijona evrov. Po zadnjih razpoložljivih podatkih so s 7,3-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil, so zapisali v Krki.

V skupini Krka, kjer je bilo konec junija zaposlenih 11.653 delavcev, so v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 45,6 milijona evrov. Od tega je bilo za 36,5 milijona evrov vlaganj in naložb v obvladujoči družbi.

Po njihovi oceni bo letos prodaja izdelkov in storitev skupine predvidoma dosegla 1,755 milijarde evrov. Načrtujejo čisti dobiček v vrednosti okoli 300 milijonov evrov in povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dva odstotka. Načrtovane naložbe v vrednosti 130 milijonov evrov bodo namenili predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Višje dividende kot lansko leto

Delničarji družbe Krka so na današnji skupščini potrdili predlog vodstva, da se od okoli 408,16 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni nekaj več kot 204,4 milijona evrov. To predstavlja 6,60 evra bruto na delnico, kar je 17,2 odstotka več kot lani.

Lastniki družbe so glede uporabe bilančnega dobička odločili, da se od njegovega preostanka za druge rezerve iz dobička nameni 101,86 milijona evrov, za prenos v naslednje leto pa prav tako 101,86 milijona evrov, so sporočili iz družbe.

Skupščina se je seznanila, da je član nadzornega sveta Borut Jamnik z današnjim dnem odstopil s te funkcije ter na njegovo mesto kot predstavnika delničarjev za petletno mandatno obdobje izvolila Luko Cerarja.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu za lani podelili razrešnico. Odobrili so politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke ter potrdili spremembo plačil za člane nadzornega sveta.

Upravi družbe so za naslednjih 36 mesecev podelili pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, vendar njihov skupni delež ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe ali 3.279.344 delnic družbe.

Na skupščini je predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič povzel lansko poslovanje in predstavil ocene letošnjega. Skupina Krka je v polletju zvišala prihodke od prodaje za sedem odstotkov na 920,4 milijona evrov. Čisti dobiček skupine je znašal 170,1 milijona evrov in se je v primerjavi z istim obdobjem lani, ko so zaznali velike prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik, znižal za 28 odstotkov.

"Rasli smo v vseh prodajnih regijah in v vseh skupinah izdelkov in storitev. Ocenjena rast prodaje za sedem odstotkov je dobra in presega Krkin strateški cilj," je dejal. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine se je glede na prilagojeni EBIT v istem lanskem obdobju kljub inflacijskim pritiskom povečal bolj od prodaje, za devet odstotkov. "S tem smo dosegli največji polletni EBIT v Krkini zgodovini," je dodal.

Delničarji Krke so bili konec junija domače fizične osebe (40,8 odstotka), mednarodni vlagatelji (20,6 odstotka), Slovenski državni holding in država (16,2 odstotka), Kapitalska družba in PPS (10,9 odstotka), domače pravne osebe in skladi (5,9 odstotka), družba pa je imela 5,6 odstotka lastnih delnic.