Na Darsu se otepajo odgovornosti za to, da cestninske postaje še stojijo. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Na Darsu se otepajo odgovornosti za to, da cestninske postaje še stojijo. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

S tem so se na Darsu odzvali na navedbe ministrstva za infrastrukturo in prostor glede aktivnosti v povezavi s preureditvijo cestninskih postaj. Minister Zvonko Černač je v petek namreč izrazil mnenje, da se uprava Darsa odstranitev cestninskih postaj loteva tako, da je ne bi bilo treba izvesti, zato so tudi ocene o stroških odstranitve pretirane.
Na Darsu medtem trdijo, da brez cestninskih postaj in novega delujočega sistema elektronskega cestninjenja ne morejo cestniniti tovornih vozil. Dodajajo, da so oceno vrednosti rušitve cestninskih postaj ob hkratni uvedbi elektronskega cestninjenja za tovorna vozila - 28 milijonov evrov - izdelali za to pooblaščeni strokovnjaki. Končna vrednost pa naj bi bila znana ob sklenitvi pogodb z izvajalci.

O ministrovih navedbah, da lahko Dars z lastnimi strokovnimi viri in tehnologijo opravi okoli štiri petine del pri odstranitvi v lastni režiji, pa Dars pravi, da za to ne razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi.