Glavno vlogo pri Pomurskih mlekarnah sta prevzeli Delavska hranilnica in Ptujska mlekarska zadruga. Foto: BoBo
Glavno vlogo pri Pomurskih mlekarnah sta prevzeli Delavska hranilnica in Ptujska mlekarska zadruga. Foto: BoBo

Tako sta Ptujska mlekarska zadruga in hčerinska družba Delavske hranilnice DH-Storitve odkupili terjatve Nove ljubljanske banke, ki je bila največja finančna upnica Pomurskih mlekarn. Odkupili pa sta tudi terjatve treh največjih navadnih upnikov, Pomurske mlekarske zadruge, Kmetijske zadruge Radgona in Kmetijske zadruge Ljutomer-Križevci.

Upravitelj prisilne poravnave Vili Hohnjec je po današnjem sestanku upniškega odbora finančnih upnikov dejal, da nakup terjatev lahko obeta potrditev prisilne poravnave, obenem pa je tudi poslovanje podjetja uspešno. Sedaj se lahko vsi upniki do 9. marca odločijo, ali bodo terjatve konvertirali v kapital, preostale pa bo sodišče pozvalo naj glasujejo o prislini poravnavi. Sklep naj bi bil znan v začetku maja.

Lani 1,5 milijonov evrov dobička
Upniški odbor navadnih upnikov je sicer 2. februarja sprejel sklep, da se osnovni kapital Pomurskih mlekarn zniža z 1,4 milijona na nič evrov, pri čemer se vse delnice umaknejo, po umiku pa je terjatev konvertiral v lastniške deleže. Delničarji so sicer glasovali proti temu sklepu.

Tako je upniški odbor vse upnike v prisilni poravnavi pozval, da lahko 1,33 evra navadne oziroma 1 evro zavarovane terjatve konvertirajo v en evro lastniškega kapitala. Kot minimalni prag za uspešnost te konverzije je bil določen prag 50 tisoč evrov, vendar sta Delavska hranilnica in Ptujska mlekarska zadruga napovedali konverzijo za več milijonov evrov terjatev.

Tako je Hohnjec v prisilni poravnavi priznal za skupno 13,45 milijona evrov terjatev do Pomurskih mlekarn. Pomurske mlekarne so imele lani po nerevidiranih podatkih sicer okoli 35,5 milijonov evrov prihodkov in približno 1,5 milijona evrov dobička.