ESS je dal soglasje k predlogu novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Foto: Pixabay
ESS je dal soglasje k predlogu novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Foto: Pixabay

Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev bi glede na predlog tako med drugim črtal določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, da se lahko pri delavcih, ki so bili napoteni v tujino, za plačo, od katere se obračunajo prispevki, šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Sloveniji.

Zaradi te določbe Sloveniji grozi tožba Evropske komisije zaradi nedovoljene državne pomoči, je po seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) za STA povedal predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek in dodal, da so partnerji dali soglasje predlogu zakona, so se pa dogovorili, da bodo ustanovili delovno skupino, ki bo analizirala učinke črtanja omenjene določbe in po pregledu primerljivih ureditev v drugih državah predlagala rešitve.

Primerjava bo pokazala, kakšen bi bil primeren način obračuna prispevkov od plač teh delavcev, hkrati bodo potrebne tudi spremembe zakona o dohodnini, je za STA dodal predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič.

Rešitev v prihodnjem letu

Rešitev bodo predvidoma poiskali v prihodnjem letu; predvideno je namreč, da bo nova ureditev začela veljati 1. januarja 2024.

Delodajalska in sindikalna stran sta potrdili tudi predlagane spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, sta potrdila predstavnika dveh od treh socialnih partnerjev.

Potem ko je vlada zaradi rasti cen že zvišala mejo, do katere so neobdavčena povračila za prehrano med delom in za prevoz na delo, omenjena uredba zvišuje še mejo za neobdavčene zneske drugih pravic iz dela, kot so jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, terenski dodatek ter prejemki dijakov in študentov na obvezni praksi, je povedal Počivavšek.

Aktivna politika zaposlovanja

Socialni partnerji so se danes seznanili tudi z načrtom za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2023 in 2024. Opozorili so, da se predvidena sredstva za to politiko zmanjšujejo, je pa ministrstvo za delo zagotovilo, da bo načrt, če se bo stanje na trgu dela poslabšalo, spremenilo, je povedal Počivavšek.

Sindikalna stran je po njegovih besedah kot pozitivno poudarila, da se daje večji poudarek vseživljenjskemu učenju in usposabljanju ter hitrejšemu prehodu mladih na trg dela.
Delodajalska stran pa je, kot je povedal Lotrič, podala več pobud, predvsem glede promocije, da bi v gospodarstvu "prehiteli" nihanja glede naročil, ki se nakazujejo.