Od začetka razglasitve epidemije do 29. aprila je samo kontaktni center ZRSZ-ja prejel več kot 27.600 klicev in skoraj 24.000 elektronskih sporočil. Na njihov portal se je registriralo približno 18.500 delodajalcev. Foto: BoBo
Od začetka razglasitve epidemije do 29. aprila je samo kontaktni center ZRSZ-ja prejel več kot 27.600 klicev in skoraj 24.000 elektronskih sporočil. Na njihov portal se je registriralo približno 18.500 delodajalcev. Foto: BoBo

Kot so poudarili na zavodu, so to neuradni, začasni podatki o vlogah delodajalcev, vloženih na podlagi prvega protikoronskega zakona za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, ki velja od 11. aprila, in zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je v veljavi od 29. marca.

"Ocenjujemo, da bo končno število vsaj za desetino nižje zaradi velikega števila večkrat oddanih vlog, vendar pa bo to znano šele po obravnavi vsake posamezne vloge," so dodali. Zavod je sklepe o povračilu nadomestil že poslal 25.631 delodajalcem, rešil pa je 31.001 vlogo. Odkar je začel veljati prvi protikoronski zakon, je bilo 2886 odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti, negativnih sklepov pa je bilo 2484.

Delodajalci lahko po prvem protikoronskem zakonu uveljavljajo povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. marca dalje, in zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). Do srede so na zavodu z naslova tega zakona skupaj prejeli 27.459 vlog za skoraj 269.000 zaposlenih.

Prve sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače so na zavodu začeli izdajati sredi aprila. "Gre za različno velike delodajalce iz vseh regij, največ jih je iz občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd. Največ delodajalcev je iz dejavnosti gostinstva, sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, nato dejavnost prometa in skladiščenja in tako naprej," so našteli na zavodu.

Nadomestilo zaradi obvezne karantene

Po interventnem zakonu lahko delodajalci uveljavljajo le še povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje. Do srede je bilo takih vlog delodajalcev 9083 za nekaj več kot 52.000 zaposlenih.

Prva izplačila 11. maja

"Načrtujemo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11. maja," so še pojasnili. Predvideva se mesečno izplačevanje povračil nadomestila za plače, in sicer desetega v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca. Naslednje izplačilo bo predvidoma 10. junija.

Na zavodu so ob tem pojasnili, da so zaradi velikega števila prejetih vlog in zato, ker imajo po zakonodaji le osem dni časa za odločanje o popolnih vlogah, okrepili skupine sodelavcev tako na področju obravnave vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razlogov višje sile kot tudi na področju obveščanja in pomoči pri registraciji podjetij. "Prav tako smo organizirali delo ob sobotah in ob nekaterih prazničnih dneh," so zagotovili.