Trenutno je za javna dela na voljo devet milijonov evrov, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Foto: BoBo
Trenutno je za javna dela na voljo devet milijonov evrov, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Foto: BoBo

Na zavodu za zaposlovanje navajajo, da javno povabilo neprofitnim delodajalcem omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva, okolja in prostora ter tudi na drugih sorodnih področjih.

"V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja," pojasnjujejo.

Izvajalci lahko ponudbe za programe javnih del podajo na območno službo zavoda, v kateri se bodo izvajali, in sicer od 15. januarja do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. aprila. Tudi tokrat bodo omogočene zaposlitve udeležencev javnih del za krajši delovni čas.

Pri tem pa se obeta nekaj novosti. Na javnem povabilu bodo lahko kandidirali le izvajalci, ki imajo najmanj tri mesece pred oddajo ponudbe zaposleno vsaj eno osebo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno zavarovano za najmanj polovico polnega delovnega časa.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki jih napoti zavod, pri čemer se lahko v določene programe vključujejo izključno dolgotrajno brezposelne, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

Spremenjen pravilnik sofinanciranja programov

Ministrstvo za delo je tudi spremenilo pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, ki spreminja deleže financiranja plač. Ta sredstva sicer zagotavlja zavod za zaposlovanje: "Glede na to, da je vsako leto na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država, računamo, da se bodo prijavili izvajalci, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu."

Trenutno je v okviru javnega povabila na voljo devet milijonov evrov, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Skupaj naj bi bilo tako na voljo okoli 22 milijonov evrov.

Javna dela so namenjena dolgotrajno brezposelnim. Mednje spadajo ljudje, ki so na zavodu prijavljene leto ali več, kar lahko predstavlja težavo z več vidikov. Dlje ko je nekdo brez dela, bolj lahko izgublja stik s trgom dela in samozavest ter večje ima lahko težave s socialno vključenostjo. V skupini dolgotrajno brezposelnih so v posebej nezavidljivem položaju tisti, ki imajo še določene druge lastnosti, zaradi katerih so manj konkurenčni, denimo zdravstvene težave ali invalidnost.

Delež dolgotrajnih brezposelnih v zadnjem obdobju presega 50 odstotkov, kar predstavlja najvišje vrednosti v zadnjih desetih letih. Še leta 2009 je bil delež dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi 35,6-odstoten.