Foto: BoBo
Foto: BoBo

Predvidoma v četrtek bo v uradnem listu objavljenih pet javnih razpisov, in sicer za oddajo vlog za subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic, sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev, podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov ter sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.

Predvidoma 2. julija bo sledila objava še dveh razpisov, in sicer za sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev v programskem letu 2021.

Za subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic bo z razpisom na voljo 70.000 evrov, vloge bo treba oddati do 16. julija. Pri tem ukrepu se glede na preteklo ureditev povečuje subvencioniranje vzrejevalcev rodovniških čebeljih matic, ki vzdržujejo trotovske linije na plemenilni postaji, in sicer pod dvema različnima pogojema. Vzrejevalcei čebeljih matic se bodo po novem subvencionirali na način, da tisti, ki vzrejajo čebelje matice z dalj časa znanim poreklom, prejmejo višjo podporo.

Pri ukrepu sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, je predmet podpore sofinanciranje registriranih zdravil, dovoljenih za uporabo v ekološkem čebelarstvu, namenjenih zatiranju varoj. Sofinanciranje zdravil se omogoči vsem čebelarjem, ne le ekološkim. Na voljo bo 23.000 evrov, rok za oddajo vlog je prav tako 16. julij.

Pri ukrepu sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je predmet javnega razpisa, v okviru katerega je na voljo 50.000 evrov, sofinanciranje nakupa različnih vrst didaktičnih pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo kakovostnih usposabljanj na področju čebelarstva. Vloge je treba oddati do vključno 31. julija.
Za podporo registriranim čebelarskim društvom bo z razpisom namenjenim 15.000 evrov, vloge je treba oddati do 16. julija.

Razpisana sredstva v vrednosti 148.000 evrov bodo deležnikom omogočila sofinanciranje nakupa opreme, potrebne za izvedbo raziskave, s katero bodo ugotavljali alternativna pašna področja in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja. Rok za oddajo vlog je 31. julij.

Četrt milijona za čebelarsko opremo

Razpis v okviru ukrepa za sofinanciranje čebelarske opreme bo razdeljen v dva sklopa, skupaj pa bo v ta namen namenjenih 250.000 evrov.

Sredstva, za katera se je mogoče potegovati do konca julija, bodo namenjena za sofinanciranje posodabljanja zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije ter spremljanja stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno-napovedovalne službe medenja. Vloge je treba oddati do konca julija.

V okviru ukrepa racionalizacija sezonske selitve panjev bo čebelarjem omogočeno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore, skupaj bo v ta namen predvidenih 10.000 evrov, rok za oddajo vlog je prav tako do konca julija, sta posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.