Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ministrstvo za kohezijo je te dni objavilo poziv dvanajstim razvojnim regijam za pripravo dogovorov za razvoj regij. Skupno jim je na voljo skoraj pol milijarde evrov. Kot je poudaril minister Aleksander Jevšek, popoplavna obnova ni okrnila obsega teh razvojnih sredstev.

Dvanajstim razvojnim regijam bo na voljo 460 bruseljskih milijonov za njihove razvojne projekte, ki jih bodo do jeseni prijavile ministrstvu. Pobuda od spodaj navzgor je posebnost in dodana vrednost, je prepričan minister Jevšek. Projekti morajo biti izvedljivi do leta 2029 in skladni s cilji evropske kohezijske politike. "To so projektni inkubatorji, odvajanje odpadne vode, pitna voda, zelena infrastruktura, trajnostna mobilnost, državno kolesarsko omrežje."

Ob pomislekih, da 82 milijonov za kolesarske poti lahko koristi rekreaciji in turizmu, ne pa zeleni mobilnosti ali gospodarskemu okrevanju, se strinja, da bo nujna preusmeritev k višji dodani vrednosti. Za to obdobje je odločitev v rokah regij. Te morajo v svetih, v katerih sodelujejo župani, gospodarstvo in civilna družba, najti soglasje o projektih, kar je ponekod velik izziv, a hkrati je lahko temelj za njihovo večjo samostojnost, je prepričan minister.

Dogovor o razvoju regij je dobra podlaga tudi za regionalizacijo v širšem smislu

Korak k decentralizaciji je po njegovem mnenju tudi nova enota ministrstva v Mariboru, kjer je zdaj 34, po načrtu pa bo 60 uslužbencev. Namen je približati storitve ljudem in zaposlenim skrajšati pot v službo. Zadovoljen je tudi, da sredstev za razvoj regij ni bilo treba krčiti zaradi obnove po poplavah. Za te ukrepe so bila kohezijska sredstva predvidena že pred avgustovsko ujmo, jeseni pa bodo ocenili, ali jih je treba okrepiti. Minister tudi potrjuje, da glavnine denarja iz evropskega solidarnostnega sklada še ne bodo prejeli spomladi: "Pričakujemo jih jeseni, ker smo v paketu z Grčijo in Italijo, tako da jih bomo dobili po evropskih volitvah v novem sklicu."

Slovenija pričakuje še 300 milijonov, znesek pa bo odvisen od razpoložljivih sredstev.