Pogajanja o reformi trga dela naj bi potekala do konca meseca. Foto: BoBo
Pogajanja o reformi trga dela naj bi potekala do konca meseca. Foto: BoBo

Ta se, čeprav gre za majhen znesek, delodajalcem zdi nesprejemljiv, saj so po besedah generalnega sekretarja združenja delodajalcev Igorja Antauerja "razmere dovolj težke že brez povečanih stroškov dela". "To se nam zdi nesprejemljivo".

Nasprotno pa gre po mnenju generalnega sekretarja Konfederacije sindikatov Pergam Jakoba Počivavška za razmeroma majhen znesek, ki pri povprečni plači ne bi presegel 50 evrov na leto. "To je dodaten strošek delodajalca le, če ima delavca zaposlenega za določen čas."

Sicer pa so na današnjih pogajanjih socialni partnerji usklajevali tehnične podrobnosti, povezane z letnim dopustom, izobraževanjem delavcev in pravico doječe matere do odmora. Dotaknili so se tudi področja delovne inšpekcije, kjer so se uskladili, da ima inšpektorat v vseh primerih kršitev zakona o delovnih razmerjih možnost izdati ureditveno odločbo.

Pogajanja se nadaljujejo prihodnji teden
Socialni partnerji se bodo ponovno sešli prihodnji teden in morda vrnili k že obravnavanim odpravninam, odpovednim rokom, nadomestilom za brezposelnost, prerazporejanju delovnega časa in dopustom, zagotovo pa bodo nadaljevali obravnavo drugih členov predloga zakona.

Ker sindikati nasprotujejo predlaganim rešitvam glede odpovednih rokov in denarnih nadomestil za brezposelne v noveli zakona o urejanju trga dela, je minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak v petek nakazal, da bo vladna stran na teh področjih pripravila nove rešitve.

Sindikati proti drastičnemu krajšanju odpovednih rokov
Sindikati opozarjajo na drastično skrajšanje odpovednih rokov z zdajšnjih največ 120 dni na največ 60 dni, kot predvideva zadnja javna različica reforme. Višina nadomestil se v prvih treh mesecih znižuje z 80 na 70 odstotkov osnove, sindikate pa jezi tudi, da naj bi se starejšim brezposelnim močno otežil dostop do pravice do nadomestila.

Medtem delodajalci zagovarjajo še veliko krajše odpovedne roke, in sicer največ 30 dni. Zavračajo tudi pozive sindikatov, naj se položaj brezposelnih rešuje bolje, kot je predlagano. Kot pravijo delodajalci, bi bilo treba brezposelne motivirati za čimprejšnjo delovno aktivnost, ne pa jim zmanjševati, kot pravijo, motivacije in energije za iskanje zaposlitve.

Novi predlogi bi bili lahko pripravljeni tudi na drugih, že dvakrat obravnavanih področjih. Socialni partnerji bodo zagotovo nadaljevali obravnavo predloga zakona o delovnih razmerjih po členih. Med drugim jih čakajo poglavja drugih odsotnosti z dela, izobraževanje, disciplinska in odškodninska odgovornost ter varstvo delavcev.