Foto: BoBo
Foto: BoBo

Člani upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije so se na seji zbrali v Krškem, saj je bila namenjena izključno projektu JEK 2. Seznanili so se s svetovnimi trendi pridobivanja električne energije iz jedrskih elektrarn, ponujenimi rešitvami jedrske industrije iz Francije, Južne Koreje in ZDA ter pomembnostjo postavitve JEK-a 2 v regiji, so sporočili iz zbornice.

Na osnovi analize Elektroinštituta Milan Vidmar in podatkov investitorja, družbe Gen energija, je upravni odbor presodil, da glede na energetske bilance tudi v različici investicije z enim jedrskim blokom zagotavljajo energetsko samozadostnost države pri proizvodnji električne energije in obenem razogljičenje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Za gradnjo drugega jedrskega bloka z manjšo močjo je po njihovem mnenju elektroenergetsko omrežje že zdaj dovolj robustno, medtem ko bi bile v primeru dveh enot z večjo skupno močjo potrebne nadgradnje elektroenergetskega omrežja. To bi po eni strani pomenilo večji strošek, po drugi strani pa tudi večjo negotovost glede časovnega umeščanja objektov v prostor.

Podprli so tudi mnenje, da je z vidika elektroenergetskega sistema različica JEK-a 2 z enim blokom primernejša kot različica z dvema blokoma.

Predsednik Energetske zbornice Slovenije Aleksander Mervar je predstavil potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije z vidika predvidene rasti odjema, pomena in priporočil glede uvozne odvisnosti ter izzivov investicij v energetiki. "Projekt JEK 2 je po zahtevnosti, oceni potrebnih finančnih sredstev za njegovo izvedbo in vplivu na slovenski elektroenergetski sistem daleč najpomembnejši energetski infrastrukturni projekt po Nuklearni elektrarni Krško," je dejal.

Mervar projekt podpira in je optimist glede izvedbe načrtovanih dejavnosti po začrtani časovnici, kar pomeni dokončno investitorjevo odločitev o gradnji okrog leta 2028 in dokončanje v letu 2039.

Ekonomska analiza bo predstavljena maja

Člani upravnega odbora so se seznanili s preliminarno oceno ekonomske upravičenosti projekta na osnovi trenutno dostopnih vhodnih podatkov. Rezultate ekonomske analize bodo v Gen energiji javno predstavili predvidoma v maju.

V okviru osmih morebitnih različic JEK-a 2 bodo v nadaljnjih postopkih zelo verjetno odpadle tri različice s po dvema reaktorjema, je na začetku tedna v pogovoru z novinarji dejal tudi generalni direktor družbe Gen energija Dejan Paravan. Med razlogi za to je omenil tudi izzive priključitve na prenosno omrežje. Tako bi ostalo pet morebitnih različic, na katere se vežejo tudi mikrolokacije na območju ob sedanji Nuklearni elektrarni Krško.