Foto: BoBo
Foto: BoBo

Julija se je obseg industrijske proizvodnje v območju evra in v EU-ju zmanjšal, in sicer v obeh območjih za 1,3 odstotka.

Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin se je avgusta v območju z evrom v mesečni primerjavi okrepila za 1,2 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin za 0,5 odstotka, izdelkov za naložbe pa za 0,3 odstotka. Obseg proizvodnje vmesnih proizvodov se je zmanjšal za 0,3 odstotka, energentov za 0,9 odstotka.

V EU-ju se je proizvodnja trajnih potrošnih dobrin prav tako povečala za 1,2 odstotka. Proizvodnja netrajnih potrošnih dobrin se je okrepila za 0,7 odstotka, izdelkov za naložbe pa za 0,1 odstotka. Proizvodnja vmesnih proizvodov se je zmanjšala za 0,2 odstotka, energentov pa za 0,5 odstotka.

Med državami članicami, za katere je imel Eurostat podatke, se je obseg industrijske proizvodnje najbolj povečal na Irskem, za 6,1 odstotka. Sledita Slovaška (+4,5 odstotka) in Litva (+3,7 odstotka). Največje mesečne padce so medtem imele Madžarska (-2,4 odstotka), Hrvaška (-2,2 odstotka) in Belgija (-1,8 odstotka).

V Sloveniji je bil padec industrijske proizvodnje v mesečni primerjavi 1,2-odstoten.
V medletni primerjavi se je obseg industrijske proizvodnje v državah z evrom avgusta zmanjšal za 5,1 odstotka in v EU-ju za 4,4 odstotka.

Avgusta je v območju evra proizvodnja trajnih potrošnih dobrin na letni ravni upadla za 7,2 odstotka, naložbenih dobrin za 7,0 odstotka, energije za 6,3 odstotka, dobrin za vmesno uporabo za 5,2 odstotka in netrajnih vrst blaga za 1,4 odstotka.

V EU-ju se je proizvodnja trajnih potrošnih dobrin na letni ravni zmanjšala za 7,3 odstotka, energije za 6,7 odstotka, dobrin za vmesno uporabo za 5,5 odstotka, naložbenih dobrin za 5,2 odstotka, medtem ko je bila proizvodnja netrajnih vrst blaga stabilna.

Med članicami so največji medletni padec industrijske proizvodnje zaznali na Irskem (-27,3 odstotka), Sloveniji (-12,3 odstotka) in Estoniji (-11,9 odstotka). Medletno so največjo rast industrijske proizvodnje imele Slovaška (+4,7 odstotka), Danska (+3,5 odstotka) in Malta (+tri odstotke).