Boškarin je simbol Istre in predstavlja naravno in kulturno dediščino tega prostora. Foto: Radio Koper
Boškarin je simbol Istre in predstavlja naravno in kulturno dediščino tega prostora. Foto: Radio Koper

To je že tretji proizvod iz Istre, ki sta ga skupaj zaščitili Slovenija in Hrvaška, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Vlogo za zaščito "mesa istrskega goveda – boškarina/mesa istarskog goveda – boškarina" z zaščiteno označbo porekla so skupaj pripravili slovenski in hrvaški rejci, na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa jo je vložila Kmetijska zadruga Agraria iz Kopra.

Meso istrskega goveda – boškarina se pridobiva iz avtohtone pasme, poznane kot istrsko govedo, ki se skoti na geografskem območju istrskega polotoka, kvarnerskega otočja, kraške planote, Čičarije ter Podgrajskega podolja, vključno z južnimi obronki Brkinov.

Domneva se, da je ime boškarin dobilo zaradi tradicionalnega načina reje in krmljenja, ko so številni lastniki poleti zaradi pomanjkanja paše živali peljali v gozd, kjer so jedle večinoma liste dreves. Boška je namreč istrski izraz za gozd, visoko rastlinje. Danes primarna krma živali temelji na voluminozni krmi (paša, slama), ki se proizvaja na geografskem območju, so pojasnili na ministrstvu.

Preden proizvajalci začnejo s proizvodnjo boškarina, morajo pridobiti certifikat, da njihova proizvodnja poteka skladno s specifikacijo. V prodaji je to meso označeno s skupnim simbolom "meso istrskega goveda – boškarina/meso istarskog goveda – boškarina".

Pred tem je Slovenija skupaj s Hrvaško zaščitila že istrski pršut in oljčno olje Istra. V postopku zaščite pri Evropski komisiji pa sta še dve skupni vlogi Slovenije in Hrvaške – za istrski ovčji sir in istrski med.