Foto: EPA
Foto: EPA

Julija je Slovenija dodatno izdala za 89,95 milijona evrov obveznic z oznako RS88 in tako skupno izdajo teh obveznic povečala na skoraj 1,14 milijarde evrov. Gre za prvo slovensko trajnostno obveznico, ki jo je država prvič izdala s 1. julijem lani in zapade 1. julija 2031.

Dodatno je izdala tudi za 230,92 milijona evrov obveznic RS77 in tako skupno izdajo teh obveznic povečala na 2,93 milijarde evrov. Gre za obveznice, prvič izdane 3. marca 2016, ki v plačilo zapadejo 3. marca 2032.

Hkrati je izdala še za nekaj več kot 84,60 milijona dodatnih obveznic z oznako RS74 in tako skupno vrednost izdanih obveznic povečala na 2,56 milijarde evrov. Gre za obveznice, prvič izdane 25. marca 2015, ki zapadejo 25. marca 2035.

Dodatne izdaje so bile razvidne iz objave na spletni strani Ljubljanske borze, v državnem zakladništvu pa predhodno operacije niso objavili. Na časopisu Delo menijo, da je bila zadolžitev očitno izvedena s sprejetjem posameznih ponudb, in ne z javno dražbo.

S finančnega ministrstva so zdaj sporočili, da je Slovenija z izdajo dodatnih obveznic, prvo tovrstno transakcijo v času vlade Roberta Goloba, nadaljevala aktivno upravljanje dolga državnega proračuna s ciljem izboljšanja položaja na kapitalskih trgih. Refinancirane so obveznosti, ki zapadejo marca prihodnje leto.

Transakcija je bila izvedena 5. julija, in sicer je za novoizdane obveznice predčasno odkupila obveznice RS83 v nominalnem znesku 350 milijonov evrov z letnim kuponom 0,20 odstotka in po ceni ponudbe 100,50 odstotka nominalne vrednosti.

Zahtevani donosi na obveznice evrskih držav na sekundarnem trgu so se sicer zaradi inflacije in napovedi zaostrovanja denarne politike v zadnjih mesecih zvišali.

Obveznice RS 88 so bile tako po pojasnilih ministrstva za finance izdane po 83,80 odstotka nominalne vrednosti, obveznice RS77 po 100,40 odstotka nominalne vrednosti in obveznice RS74 po 89,09 odstotka nominalne vrednosti. To pomeni, da je v dveh primerih država za novoizdani dolg dobila manj od nominalne vrednosti.

Na finančnem ministrstvu pravijo, da je Slovenija s predčasnim refinanciranjem obveznosti znižala tveganje refinanciranja in podaljšala ročnost portfelja dolga, izboljšala likvidnost obveznic ter kljub slabšim pogojem zadolževanja dosegla pozitivno neto sedanjo vrednost transakcije.

Transakcija bo predvidoma zaključena 13. julija 2022, ko bodo obveznice v poslu zamenjave ukinjene oziroma izdane.