Na inšpektoratu so že marca povedali, da so zaznali primere, ko delodajalec delavcem ni zagotovil osebne varovalne opreme in jih ni seznanil z navodili o izvedbi ukrepov v skladu s priporočili NIJZ-ja. Foto: Radio Koper/MOP
Na inšpektoratu so že marca povedali, da so zaznali primere, ko delodajalec delavcem ni zagotovil osebne varovalne opreme in jih ni seznanil z navodili o izvedbi ukrepov v skladu s priporočili NIJZ-ja. Foto: Radio Koper/MOP

Kot je pojasnil glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić, se 763 prijav nanaša na področje delovnih razmerij, 370 prijav pa na področje varnosti in zdravja pri delu. V času razglašene epidemije so inšpektorji po njegovih besedah opravili 275 nadzorov in ugotovili 151 kršitev, pri čemer se jih je največ nanašalo na obveznost delodajalca glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja ter zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Inšpektorat je zato izrekel 83 opozoril in izdal 21 upravnih odločb.

"Ob tem opozarjamo, da vsi postopki nadzorov še niso zaključeni, kar pomeni, da se podatki vsakodnevno spreminjajo," je poudaril Grlić. Na inšpektoratu RS so sicer že marca povedali, da so zaznali primere, ko delodajalec delavcem ni zagotovil osebne varovalne opreme in jih ni seznanil z navodili o izvedbi ukrepov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi primere, ko nekateri delavci, čeprav so bili opozorjeni in čeprav imajo na voljo osebno varovalno opremo, te ne uporabljajo.

Pred kratkim so opozorili tudi, da do njih prihajajo informacije o domnevno neupravičenih prekinitvah delovnega razmerja tujcem. Do prekinitev naj bi poleg tega prihajalo mimo predpisanih postopkov – kar na oglasni deski. Kot je še navedel glavni inšpektor za delo, prejemajo tudi številne prošnje za strokovno pomoč. Od 12. marca so prejeli 228 zaprosil, med katerimi se levji delež – 204 – nanaša na področje delovnih razmerij.