Dokapitalizacija naj bi igralnico in vsaj del delovnih mest rešila. Foto: MMC RTV SLO
Dokapitalizacija naj bi igralnico in vsaj del delovnih mest rešila. Foto: MMC RTV SLO

Sklada prodajata 1.830.767 navadnih imenskih delnic in 46.837 imenskih participativnih prednostnih delnic, kar skupaj predstavlja več kot 50 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Ponudbe za odkup se lahko nanašajo na celoten sveženj delnic, ponujena cena na delnico pa mora biti izražena z natančnim evrskim zneskom.

Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod) se lahko po odpiranju ponudb tudi odločita za nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Pogodba z morebitnim kupcem bo sklenjena, ko bosta kupec in prodajalec v skladu z zakonom o igrah na srečo pridobila vsa potrebna soglasja ministrstva za finance.

Finančna agonija družbe ogroža 280 delovnih mest
Uprava Casinoja Portorož je sredi junija letos razglasila plačilno nesposobnost družbe in nato konec istega meseca nadzornemu svetu predstavila načrt finančnega prestrukturiranja družbe, ki predvideva tudi odpuščanje okoli 50 zaposlenih, kot pogoj za uspešno prestrukturiranje pa postavlja dokapitalizacijo družbe v višini 10 milijonov evrov.

Sklada sta k sodelovanju pri dokapitalizaciji povabila tudi primorske občine in takrat sporočila, da svojega deleža v igralnici ne nameravata povečevati, strinjala pa bi se z vstopom vlagatelja, ki bi prevzel večinski delež v družbi.

Skupščina družbe o dokapitalizaciji še ni odločala, če pa jo bodo potrdili, bodo morali ponudniki soglašati, da sklada njihove podatke razkrijeta upravi družbe. Podatki se smejo uporabiti izključno z namenom povabila k drugemu krogu dokapitalizacije, ki predvideva vabila za pet morebitnih vlagateljev, ki jih izbere uprava in potrdi nadzorni svet.

Delavci pozivali na pomoč
Konec avgusta so se zaradi stanja v družbi oglasili tudi igralniški delavci, ki so Sod in Kad pozvali k vplačilu nujno potrebnih dokapitalizacijskih sredstev, sicer bodo, kot so dejali, ogrožena delovna mesta 280 zaposlenih. Opozorili so tudi, da ob morebitnem stečaju stečajna masa ne bo dovolj velika za poplačilo odpravnin.