Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo
Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo

Emonika bo obsegala novo avtobusno postajo s parkirno hišo, komercialni del s trgovskim in zabaviščnim središčem, poslovno stavbo, hotel ter nadgradnjo železniške postaje s pripadajočo tirno infrastrukturo in peroni.

Po besedah Dejana Jurkoviča, vodje Sektorja za investicije v železnice na direkciji za infrastrukturo, je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija, za del projekta že opravljajo tudi pripravljalna dela: "Izvajamo posodobitev oz. prilagoditev signalno-varnostne naprave, ki nam bo v prihodnosti omogočila gradbeno izvedbo na tirni infrastrukturi."

Za gradnjo nadomestnega železniškega nadvoza na Dunajski cesti, ki predstavlja prvo fazo nadgradnje ljubljanske železniške postaje, so že prejeli ponudbe in so v fazi njihovega ocenjevanja.

"Cilj tega projekta je, da sedanji nadvoz s štirimi tiri nad Celovško cesto zamenjamo z novim nadvozom, ki bo omogočal šest tirov," je pojasnil.

To bo po Jurkovičevih besedah omogočilo izvajanje taktnega voznega reda, kar pomeni, da bodo vlaki iz vseh smeri v Ljubljano v konicah lahko prihajali na vsakih 15 minut.

"Projekti za tirne naprave so izdelani, v tem trenutku so v fazi revizije. Računamo, da bi lahko v roku meseca, dveh revizijo zaključili," je dodal.

Po pridobitvi dovoljenj bi konec letošnjega leta oz. na začetku naslednjega lahko pripravili razpis za izvajalca del. V fazi projektiranja je tudi potniški center, ki se bo gradil nad železniškimi tiri, vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta objekt so vložili v maju.

Konec leta, če ne bo zapletov, bi lahko objavili razpis za gradbena dela na železniški infrastrukturi, "ki vključuje ureditev vseh tirnih naprav med Dunajsko in Šmartinko, gradnjo nadhoda nad železniškimi programi in ureditev peronske infrastrukture".

V drugi fazi sledi še sanacija obstoječega železniškega poslopja, ki bo zaživelo v podobi, v kakršni je bilo takrat, ko je bilo zgrajeno.