V skladu z novelo zakona mora namreč KDD že z letošnjim 1. septembrom vse pozabljene delnice prenesti na skupen namenski račun za prenos na Kad. Foto: BoBo

Centralna klirinško depotna družba (KDD) je morala januarja 2017 ukiniti registrske račune, na katerih so državljani hranili vrednostne papirje od lastninjenja na začetku 90. let prejšnjega stoletja. Tisti, ki so želeli delnice na njih obdržati, so morali pravočasno pri borznoposredniški družbi ali banki odpreti trgovalni račun. Če jih niso želi obdržati, so se jim lahko odpovedali, kar nekaj imetnikov pa ni storilo ničesar.

Njihove delnice so tako ostale na KDD-ju, da bi uredili to problematiko, pa je DZ junija letos sprejel novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Ta določa, da pozabljene delnice ostajajo na KDD-ju le še do konca leta 2021, nato pa se jih prenese na poseben račun pri Kapitalski družbi (Kad). Gre za okoli 66.000 registrskih računov, na katerih skupna vrednost vpisanih delnic večinoma ne presega 50 evrov.

Tako se bodo koristi iz vrednostnih papirjev, ki so opuščeni zaradi ukinitve registrskih računov, posredno razdelile med vse državljane, je ob sprejemanju novele zakona pojasnjevala vlada.

Prenos pozabljenih delnic septembra

Priprave na prenos pa se začenjajo že v teh dneh. V skladu z novelo zakona mora namreč KDD že z letošnjim 1. septembrom vse pozabljene delnice prenesti na skupen namenski račun za prenos na Kad. Do 1. januarja 2022, ko bodo delnice dejansko prenesene na Kad, bo skupni namenski račun vodil KDD, ob tem pa bo z izjemo glasovalnih tudi uresničeval pravice iz njih.

Lastniki teh delnic bodo sicer do konca leta 2021 še vedno lahko zahtevali prenos na svoj trgovalni račun, a po 1. septembru ne bodo več upravičeni do dividend in drugih izplačil iz njihovega naslova. Vsa ta izplačila bo namreč KDD po 31. decembru 2021 skupaj z delnicami prenesel na Kad, določa novela zakona.