Odpadna embalaža. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva
Odpadna embalaža. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva

Državo pozivata, da poskrbi za takojšnjo rešitev, nato pa dolgoročno uredi sistem tako, da bo deloval. "Znova smo v situaciji, ko je sistem pred kolapsom," je na novinarski konferenci v Mariboru povedal predsednik Gospodarskega interesnega združenja regijskih centrov za predelavo odpadkov Slovenije Janko Kramžar.

Spomnil je, da se težave ponavljajo že več let, zato je skrajni čas, da se najde dolgoročna rešitev. V njihovih skladiščih se namreč znova kopiči odpadna embalaža, ki je prevzemniki ne želijo prevzeti. V njihove razloge se Kramžar ne želi spuščati, opozarja pa, da se problematike očitno ne rešuje. "Naš apel je, da naj vlada, ki ima moč, poskrbi za rešitev te problematike. Če ta trenutek ni druge rešitve, kot je bila tista izpred dveh let, apeliramo, naj se poskrbi za interventni odvoz," je dejal.

Predstavnik Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Sebastijan Zupanc je pojasnil, da težave segajo že v leto 2008. Po njegovih podatkih je v skladiščih komunalnih podjetij trenutno več kot 8000 ton odpadne embalaže, do konca leta je bo še več.

Neprevzeta odpadna embalaža

Poudaril je, da vsa komunalna podjetja mesečno poročajo o neprevzeti odpadni embalaži inšpektoratu, zato je ta dobro seznanjen z razmerami in skupaj z ministrstvom za okolje in prostor odgovoren za te "kupe odpadne embalaže, ki predstavljajo ekološki, sanitarni in konec koncev tudi požarni problem in tveganje".

V zbornici komunalnega gospodarstva so konec oktobra poslali na okoljsko ministrstvo predlog spremembe uredbe o ravnanju z odpadno embalažo, ki sloni na tem, da bi družbe za ravnanje z odpadno embalažo dobile od proizvajalcev plačano le toliko, kolikor bi dejansko prevzele odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in regijskih centrov za obdelavo odpadkov.

"Dejstvo je, da je ključna težava v tem, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo v preteklosti in še vedno dobile plačano za ravnanje s to embalažo od proizvajalcev, čeprav nekatere niso izpolnile svoje obveznosti," je povedal Zupanc.

Odgovornost države

Tudi po njegovih besedah je odgovornost države, da vzpostavi delujoč sistem ravnanja z odpadki, še posebej pa zato, ker je z nedavno spremembo metodologije "sredi leta spremenila pravila igre". "Ne moremo čakati, da se to razjasni. Če je država povzročila to zmedo, naj jo tudi uredi," je dejal.

Direktor mariborske Snage Franc Dover je poudaril, da so komunalna podjetja kljub številnim pretresom v zadnjih letih nemoteno izvajala javno službo prevzemanja odpadkov pri gospodinjstvih, zdaj pa so zaradi kopičenja odpadne embalaže soočena s povečanimi tveganji za okolje in zdravje. "Kdo je tu nor? Kdo bo prevzel odgovornost v primeru nesreče," je vprašal.

Direktor koroške družbe za ravnanje z odpadki Kocerod Ivan Plevnik pa je opozoril, da je trenutno stanje ne le "nevzdržno", ampak tudi že "absurdno", saj inšpekcijske službe namesto prevzemnikom zdaj pišejo kazni družbam, kjer se kopiči odpadna embalaža.