Povprečna mesečna neto plača se je lani v primerjavi z letom 2018 nominalno zvišala za 3,7 odstotka, realno pa za 2,1 odstotka. Znašala je 1133,50 evra. Foto: Pixabay
Povprečna mesečna neto plača se je lani v primerjavi z letom 2018 nominalno zvišala za 3,7 odstotka, realno pa za 2,1 odstotka. Znašala je 1133,50 evra. Foto: Pixabay

Po podatkih državnega statističnega urada je bila povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 3,9 odstotka, v javnem sektorju pa za 5,4 odstotka. V institucionalnem sektorju država, torej ožjem delu javnega sektorja, je bila višja za 6,5 odstotka. Tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju in v institucionalnem sektorju država je bilo v veliki meri posledica zvišanja plač javnim uslužbencem na podlagi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

V povprečju najvišjo mesečno bruto plačo so imeli lani zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, znašala je 2628,55 evra. Bruto plače so se sicer lani zvišale v vseh dejavnostih, najizraziteje pa v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti, za 8,9 odstotka. Gledano po regijah je bila povprečna mesečna bruto plača za lani od slovenskega povprečja višja le v dveh statističnih regijah, in sicer v osrednjeslovenski statistični regiji (za 10,3 odstotka) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,9 odstotka).

Statistični urad je navedel še podatke za povprečno plačo za lanski december, le-ta je bila nižja od novembrske, in sicer predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil, torej božičnic oz. nagrad za poslovno uspešnost. Povprečna bruto plača za december 2019 je tako dosegla 1855,25 evra in je bila od bruto plače za november 2019 nižja nominalno za 2,2 odstotka, realno pa za dva odstotka. Povprečna neto plača za isti mesec je znašala 1214,93 evra in je bila na mesečni ravni nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,4 odstotka.