"Luka Koper je okno Slovenije v svet. Ne samo za Slovenijo, temveč tudi za zaledne države je Luka Koper pomembno pristanišče. In kot tako se mora razvijati in krepiti ter zlasti mora biti konkurenčno. Prav zaradi tega zavedanja sem tudi podpisal soglasje k znižanju pristaniških pristojbin," je ob obisku pristanišča dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Foto: Luka Koper

Luka Koper bo tega "popusta" deležna do septembra, če bo uprava družbe ugotovila, da je treba zaradi razmer ta ukrep podaljšati, pa bodo na ministrstvu za infrastrukturo to tudi storili, je navedel minister in dodal, da se bodo po njegovem mnenju tuji ladjarji zaradi tega ukrepa še pogosteje odločali za koprsko luko.

Iz pristaniških pristojbin se financira redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet. Pristaniške pristojbine so pristojbina za uporabo pristanišča za plovila, ladijska ležnina in pristojbina za privez.

Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture sicer pomeni ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti. Med redna vzdrževanja spada tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje. Pristaniška infrastruktura se redno vzdržuje tako, da se pravočasno odpravijo vzroki, ki lahko vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in varnost posameznih delov pristaniške infrastrukture.

Vir: SPOT (Slovenska poslovna točka)

V kratkem naj bi po besedah Jerneja Vrtovca na ministrstvu za infrastrukturo sprejeli tudi odločitev o subvencijah za železniški prevoz, kot jih poznajo sosednje države.

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel pa je pojasnil, da so v času pandemije tudi druga pristanišča uvedla različne ukrepe za povečanje konkurenčnosti. Z znižanjem pristaniških pristojbin je Koper po njegovi oceni prišel na primerljivo raven s konkurenco.

Po Zadelovih besedah so se v Luki Koper v prvem četrtletju "kar dobro borili" za ohranjanje prometa in poslovanja, konkretnega vpliva krize na njihovo poslovanje pa v tem trenutku ni želel komentirati. Luka se prilagaja trenutnim razmeram in je v zvezi s tem tudi opravila vse potrebne simulacije, je dodal.

Vrtovec o delih pri projektu drugi tir

Glede nadaljevanja projekta drugega tira Divača–Koper je minister poudaril, da delajo vse potrebno, da projektno podjetje 2TDK nemoteno dela. V podjetju jim zagotavljajo, da bo vse narejeno skladno s časovnico, "to pa je tudi vse, kar pričakujejo", je dejal. O možnosti zamenjav v vodstvu 2TDK je Vrtovec pojasnil, da je kadrovska politika stvar celotne vlade, da pa sprememb za zdaj ni na vidiku.

Drži pa, da na ministrstvu temeljito preučujejo možnost premika 2TDK pod okrilje Slovenskih železnic, predvsem z vidika zmanjšanja stroškov. Vrtovec je pojasnil, da bo celovit odgovor lahko dal šele takrat, ko bodo znani izsledki analiz in ko bodo opravili posvetovanja tako s SŽ kot drugimi deležniki, odločitev pa je mogoče pričakovati v enem oz. dveh mesecih.

Minister je glede informacij o vstopu Madžarske v projekt drugega tira pojasnil, da o tem ne potekajo nobeni pogovori, je pa ponovno poudaril pomen zalednih držav za razvoj Luke.
V zvezi z ugibanji o tem, da naj bi vlada razmišljala o drugačni ureditvi pomorske pilotaže, je Vrtovec poudaril, da je "podjetje ustanovljeno, pogodbo je vlada tudi potrdila in stvar je zaključena", neuradnih informacij pa da ne želi komentirati.

Šarčeva vlada je februarja z uredbo določila, da se izvajanje pomorske pilotaže, ki je bilo v domeni podjetja Piloti Koper, zagotavlja v obliki javnega podjetja. Trenutna vlada pa je nato 27. marca sklenila pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže z družbo Kopp izobraževanje.

Foto: Luka Koper
Foto: Luka Koper