Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 190 ali odstotek manj, za nestanovanjske stavbe pa 262 ali sedem odstotkov manj, je danes sporočil statistični urad.

Čeprav je bilo maja izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe, bo njihova površina za 14 odstotkov večja od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu. Površina stavb bo večja predvsem zaradi načrtovane gradnje večjih stavb splošnega družbenega pomena, industrijskih in skladiščnih stavb.

Pri nestanovanjskih stavbah bo večja za 44 odstotkov, medtem ko se bo pri stanovanjskih stavbah zmanjšala za deset odstotkov, predvsem zato, ker je bilo v maju izdanih za več kot tretjino manj gradbenih dovoljenj za večstanovanjske stavbe.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v preteklem mesecu, je predvidena gradnja 363 stanovanj, kar je devet odstotkov manj kot mesec prej. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 173 stanovanj ali trije odstotki več, v večstanovanjskih stavbah pa 130 ali 44 odstotkov manj. 60 stanovanj je načrtovanih v stavbah za posebne družbene skupine. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 kvadratnih metrov, v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 71 kvadratnih metrov.

Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v pomurski statistični regiji, 83 ali 23 odstotkov vseh. Sledijo savinjska s 76 stanovanji (21 odstotkov vseh), podravska z 49 in osrednjeslovenska statistična regija z 48 stanovanji (vsaka po 13 odstotkov vseh). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v posavski statistični regiji, le eno stanovanje.