Foto: BoBo
Foto: BoBo

Da se tudi v času epidemije ozirajo na slovensko poreklo živil, ker so to že počeli, je odgovorilo 44 odstotkov vprašanih, dobrih 35 odstotkov jih ne gleda na slovensko poreklo, ker tega niso počeli niti pred krizo. Da v času epidemije kupujejo več živil slovenskega porekla, je odgovorilo 19,5 odstotka vprašanih, 1,1 odstotka pa, da takih živil kupuje manj.

Cena je za kupce slovenskih živil še vedno pomemben dejavnik, ugotavlja raziskava Mediane. Skoraj dve tretjini kupcev slovenskih živil po teh poseže le, če njihova cena ni bistveno višja od cene uvoženih izdelkov. Četrtina kupcev slovenskih živil pravi, da da tem prednost ne glede na ceno, 12 odstotkov vprašanih pa živil slovenskega porekla ne kupi, če so dražja od primerljivih tujih.

Anketirance, ki so odgovorili, da ne kupujejo živil slovenskega porekla, so vprašali, kakšni so razlogi za to. Glavni razlog, da se kupci ne odločajo za tovrstna živila, je cena. To je kot razlog navedlo 83 odstotkov tistih, ki kupujejo tuje izdelke. Da so takšna živila težje dostopna, meni 9,5 odstotka teh anketirancev, sedem odstotkov jih je ocenilo, da živila slovenskega porekla slabše poznajo, 0,3 odstotka pa, da so slabše kakovosti.

Raziskavo o nakupovalnih navadah med epidemijo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana opravil 15. in 16. maja med 505 prebivalci Slovenije v starosti od 15 do 75 let.

Med epidemijo kupci raje segali po slovenskih izdelkih