Servisna cev predora Lokev meri 6683 metrov. Foto: 2TDK
Servisna cev predora Lokev meri 6683 metrov. Foto: 2TDK

Predora Lokev in Beka sta najdaljša predora na trasi drugega tira, izkopavanje je potekalo na kraškem terenu in iz obeh strani, divaške in koprske. Servisna cev predora Lokev meri 6683 metrov, servisna cev predora Beka pa 6041 metrov.

"V servisni cevi predora Lokev se je dnevno na enem čelu izkopalo približno pet metrov kalote predora. Ker je izkop predora potekal iz dveh smeri, govorimo torej o 10 metrih kalote predora na dan. V servisni cevi predora Beka pa se je pred kratkim naletelo na večji kraški pojav, ki je zadnji mesec upočasnil napredke pri gradnji. Povsem naključno se je zdaj mesto preboja zgodilo v kraški jami, ki je tudi najdaljša kraška jama, ki je bila odkrita in je dolga kar 600 metrov. Trenutno poteka sanacija kraške jame," so pojasnili na 2TDK-ju.

V predorih zdaj sledi izvedba stopnice, talnega oboka, hidroizolacije, notranjega oboka in drugih del, ki so deloma potekala sočasno z izkopnimi deli.

"Vsi predori na trasi drugega tira so se gradili po novi avstrijski metodi (NATM). Gre za ciklično metodo, za katero je značilno, da se v kratkem razmiku izkoplje del predora v dolžini, ki je odvisna od geotehničnih razmer, in se neposredno po izkopu podgradi s podpornimi elementi, ki jih tvorijo predvsem brizgani beton, sidra in podporni lok," so dodali na 2TDK-ju.