Do 9. maja je bilo odobrenih 80,2 milijona evrov posojil z jamstvom države. Foto: Pixabay
Do 9. maja je bilo odobrenih 80,2 milijona evrov posojil z jamstvom države. Foto: Pixabay

Razpoložljive kvote za omenjena posojila je tako za še 1,92 milijarde evrov, saj je država v ta namen rezervirala dve milijardi evrov. Jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetjem se je s petim protikoronskim zakonom podaljšala do konca junija.

Banke od aprila lani do marca letos odobrile moratorije 24.028 posojilojemalcem

Medtem pa se je iztekel ukrep, ki je bankam naložil obveznost odobritve odloga plačevanja obveznosti iz kreditne pogodbe, če je komitent za to zaprosil.

Banke in hranilnice so v okviru tega ukrepa od aprila lani do marca letos moratorije odobrile 24.028 posojilojemalcem. Daleč največ vlog so komitenti oddali spomladi in novembra lani. Zadnji moratoriji, odobreni v okviru tega ukrepa, se bodo iztekli novembra.

Iz gospodarstva prihajajo pozivi za podaljšanje ukrepa, a se to doslej ni zgodilo. Vlada je sicer napovedala, da bo podaljšanje možnosti moratorijev na bančna posojila uredila v dopolnitvi šestega protikoronskega zakona, a za to potrebuje zagotovitev podaljšanja pravnih podlag od Evropskega bančnega organa Eba.

Jamstvena shema za protikrizna posojila: "Postopki preveč zapleteni in zbirokratizirani"

V Banki Slovenije menijo, da je ukrep v Sloveniji dosegel svoj namen

Glede nezmožnosti odplačevanja posojil zagovarjajo uporabo dolgoročno vzdržnih rešitev in ob nadaljevanju podpore denarne in fiskalne politike aktivnejšo vlogo v Banki Slovenije pričakujejo tudi od bank.

Podobno stališče zagovarjajo v Ebi. Kot je nedavno za Delo povedal predsednik Ebe Jose Manuel Campa, se zdi Ebi dobro, da so moratoriji na posojila potekli. "Moratoriji so bili zelo v pomoč v času krize, a po letu dni je čas za individualne ocene potreb posameznih komitentov in ne več za splošno veljavna pravila na tem področju," je povedal.

Banke so bile namreč pri tem ukrepu oproščene zahteve po oblikovanju oslabitev oz. rezervacij za odobrene moratorije, zato so lahko svoj kapital namenile za novo kreditiranje podjetij ali prebivalstva. Vseskozi pa imajo možnost, da se s posojilojemalcem individualno dogovorijo za odlog plačevanja posojilnih obveznosti.