Namen dajatve je večji zajem vozil v razgradnjo. Foto: Reuters
Namen dajatve je večji zajem vozil v razgradnjo. Foto: Reuters

Lani aprila uveljavljene določbe o dajatvah za odjavljeno vozilo v zakonu o dajatvah za motorna vozila določajo, da obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Prva plačila je tako pričakovati aprila letos, se pa po navedbah ministrstva za okolje in prostor lanska uveljavitev nove ureditve že odraža v povečanem zajemu izrabljenih vozil v razgradnjo.

V letu 2018 je bilo v pooblaščenih obratih razgrajenih 12.171 izrabljenih vozil, kar je 42 odstotkov več kot v letu 2017. V mesecih od aprila lani, ko se je nova ureditev uveljavila, je ta odstotek še višji, in sicer 52 odstotkov, so navedli na okoljskem ministrstvu.
Kot so pojasnili, je bila dajatev za odjavljeno vozilo tudi načrtovana kot finančni inštrument za večji zajem izrabljenih vozil v razgradnjo.

Poziv lastnikom pred uvedbo dajatve
Na ministrstvih za infrastrukturo ter za okolje in prostor in direkciji za infrastrukturo so že lani novembra pozvali lastnike odjavljenih vozil, ki so jih odjavili od aprila lani dalje, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve.

Dajatve za odjavljeno vozilo, ki se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede, namreč v skladu z zakonom ne bo treba plačati tistim lastnikom odjavljenih vozil, ki bodo v obdobju enega leta vozilo predali v razgradnjo ali znova registrirali. Prav tako dajatve ne bodo plačali, če bodo predložili potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik o ukradenem vozilu, dokazilo o registraciji vozila v drugi državi ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU-ja.

Deset let dajatev od zadnje odjave
Po zakonu o dajatvah za motorna vozila se dajatev za odjavljeno vozilo plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Dajatve za odjavljeno vozilo pa se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila. Za udeležbo v cestnem prometu morajo biti motorna in priklopna vozila registrirana, pri čemer zakon o motornih vozilih dovoljuje udeležbo v cestnem prometu v Sloveniji tudi za vozila, registrirana v tujini, če imajo registrsko tablico, listino o registraciji vozila in oznako države, v kateri so registrirana.