Kolosej kinematografi. Foto: BoBo
Kolosej kinematografi. Foto: BoBo

Izklicna cena za multipleks je bila postavljena pri 7,6 milijona evrov, stečajni upravitelj pa je za petek sklical dražbo z zviševanjem izklicne cene. Dražitelji bi morali vsaj en delovni dan pred dražbo, predvideno za 15. april, plačati 760.000 evrov varščine, vendar tega nihče ni storil niti se petkove dražbe nihče izmed potencialnih kupcev ni udeležil.

Novi postopek prodaje se bo predvidoma začel pred sodnimi počitnicami, je sporočil stečajni upravitelj Tomaž Čad.

Dražba je bila sklicana po tistem, ko je Višje sodišče v Ljubljani na začetku februarja zavrnilo pritožbi ločitvenih upnikov Reit investicije in Astraea investicije na decembrski sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, da se premoženje proda na dražbi z zviševanjem izklicne cene, ki se določi v znesku 7,6 milijona evrov, varščina pa v vrednosti 760.000 evrov.

Kot je razvidno iz februarske objave sodbe višjega sodišča na Ajpesu, je okrožno sodišče način prodaje in izklicno ceno določilo na podlagi mnenja ločitvenega upnika Ledava investicije, ki je pred časom terjatve kupil od NLB-ja.

V zemljiški knjigi je na nepremičninah, ki so predmet prodaje, vknjižena hipoteka v vrednosti glavnice 5,5 milijona evrov s pripadki v korist družbe Ledava investicije. V zemljiški knjigi je pri tem premoženju vpisanih tudi veliko še nerešenih plomb, saj je NLB Ledava investicijam odstopil več terjatev, zaznambe novega upnika Ledava investicije pa še niso vse vpisane v zemljiški knjigi. Skupni seštevek nominalnih zneskov glavnic terjatev je 16,55 milijona evrov s pripadki, je razvidno iz sodbe višjega sodišča.

Racman še vedno v težavah zaradi prodaje

Sorodna novica Racman zavrnil očitke, da je oškodoval upnike Koloseja

Družba Kolosej kinematografi, ki jo je vodil Sergej Racman, je kompleks kinodvoran Kolosej novembra leta 2014 prodala družbi SIP nepremičnine za 15 milijonov evrov. Pri tem so določili, da je treba kupnino poravnati v štirih letih.

Racman se je zaradi posla znašel na zatožni klopi, tožilstvo mu očita oškodovanje upnikov za dva milijona evrov, kolikor je iz naslova najemnin po januarju 2015 prejela družba SIP nepremičnine. Sojenje je znova od začetka steklo avgusta lani. Racman je namreč po tistem, ko se je znašel tudi v preiskavi zaradi sumov zlorabe prostitucije, odšel v tujino in vsi sodni postopki zoper njega so bili začasno ustavljeni. Ko so ga novembra 2020 prijeli v Kanadi, ki ga je tudi izročila Sloveniji, pa so se sodni postopki zoper njega vnovič začeli.