Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kot poroča Reuters, ki se sklicuje na ponudnika finančnih podatkov Refintiv, je povpraševanje doseglo 6,6 milijarde evrov. Finance, ki navajajo podatke iz Bloombergovega servisa finančnih podatkov, medtem pišejo, da je do zaprtja obeh knjig naročil povpraševanje za štiriletno obveznico ponudbo preseglo približno štirikratno, za 40-letno obveznico pa trikratno.

Obrestna mera za 40-letno obveznico naj bi po zdajšnjih predvidevanjih po navedbah Financ znašala 77 osnovnih točk nad srednjo vrednostjo 40-letne obrestne zamenjave, ki danes znaša 0,43 odstotka, kar je bolje od prvih načrtov (izdajatelji so sprva načrtovali izdajo 80 osnovnih točk nad srednjo vrednostjo obrestne zamenjave).

Zahtevana donosnost bi tako znašala 1,2 odstotka. Za štiriletno obveznico pa se pričakuje izdaja po minus 0,23 odstotka (20 osnovnih točk pod štiriletno obrestno zamenjavo).

Negativen donos štiriletne obveznice

Donos štiriletne obveznice je negativen in pri -0,241 odstotka. "To pomeni, da bo proračun prejel 12,3 milijona evrov," so zapisali na ministrstvu za finance in dodali, da "dokazuje tudi, da je politika vlade učinkovita in uspešna".

Donos 40-letne obveznice je 1,183 odstotka. "To dokazuje odličen položaj države na kapitalskih trgih," so dodali v sporočilu, objavljenem na gov.si.

Sorodna novica The Economist: Slovenija druga v OECD-ju pri spopadanju z gospodarskimi vidiki pandemije

Kot so naknadno še povzeli na ministrstvu za finance, je bil štiriletni obveznici določen kupon v vrednosti 0,000 odstotka. Ob tem je bil razmik nad srednjim tečajem obrestne zamenjave -21 bazičnih točk, donosnost do dospelosti pa v vrednosti -0,241 odstotka, ki predstavlja ekvivalent razmika 24,3 bazične točke nad nemško referenčno obveznico DBR 0,5 odstotka.

"V slovenski zgodovini predstavlja nova štiriletna obveznica najožji razmik nad srednjim tečajem obrestne zamenjave, najožji razmik do nemške referenčne obveznice in najnižjo donosnost do dospelosti. Izbor obveznice z zapadlostjo leta 2026 ustrezno dopolnjuje profil zapadlosti portfelja dolga," so navedli.

Za 40-letno obveznico je bil določen kupon v vrednosti 1,175 odstotka, razmik nad srednjim tečajem obrestne zamenjave je znašal +75 bazičnih točk in je ekvivalent razmika +92,8 bazične točke nad nemško referenčno obveznico DBR 0 odstotkov.

"Ročnost štirideset let je bila strateško izbrana, upoštevaje profil zapadlosti dolga. Obenem je izdaja dolgoročnejše obveznice izkoristila ugodne stroške financiranja, ki še vedno ostajajo na zgodovinsko nizki ravni," so pojasnili.

Končna razmika so določili, ko sta knjigi naročil obsegali več kot pet milijard evrov, izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje, za štiriletno obveznico in več kot 1,6 milijarde evrov, izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje, za 40-letno obveznico. Transakcijo so vodili Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe in J. P. Morgan.

Vlagatelji v štiriletno obveznico prihajajo večinoma iz Združenega kraljestva in Irske ter Francije in držav Beneluksa. Med njimi prevladujejo upravljavci skladov oz. pokojninski skladi oz. zavarovalnice. Pri 40-letni obveznici pa jih največ prihaja iz Nemčije, Avstrije in Švice, močno prevladujejo upravljavci skladov oz. pokojninski skladi oz. zavarovalnice.

V letu 2022 nekaj več kot petmilijardna zadolžitev

Po programu financiranja državnega proračuna za leto 2022, ki ga je 9. decembra sprejela vlada, je sicer za izvajanje državnega proračuna v letu 2022 potrebna zadolžitev v znesku 5,05 milijarde evrov.

Višina financiranja je predvidena glede na sprejete spremembe državnega proračuna za letos, ki izkazuje primanjkljaj bilance A v znesku 2,41 milijarde evrov in primanjkljaj bilance B v znesku slabih 325 milijonov evrov, in ob upoštevanju potrebnega financiranja zapadlih glavnic v letu 2022 v znesku 2,26 milijarde evrov, je navedla vlada.

Poleg financiranja izvajanja državnega proračuna za 2022 je skladno z zakonom o javnih financah dovoljeno tudi predčasno financiranje dela proračunskih potreb prihodnjega dveletnega obdobja. Dejanski obseg izvršitve predfinanciranja je po navedbah vlade odvisen tudi od razmer na finančnih trgih v letošnjem letu in ocene teh razmer v letu 2023.
Slovenija zdaj že nekaj let zapored trg državnega dolga preskusi takoj na začetku leta. Tokrat se ji je pri tem pridružilo kar nekaj drugih evrskih držav.

Kot navaja Reuters, je danes tako Italija izdala 30-letno obveznico v obsegu sedem milijard evrov. Nemčija je 3,1 milijarde evrov zbrala z 10-letno obveznico, Španija pa skoraj 5,7 milijarde evrov z obveznicami različnih ročnosti.