Na obvestilu zelene barve mora biti zapisano, da mora prodajalec izdati račun in ga izročiti kupcu, ta pa ga mora vzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Foto: BoBo
Na obvestilu zelene barve mora biti zapisano, da mora prodajalec izdati račun in ga izročiti kupcu, ta pa ga mora vzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Foto: BoBo

Ustrezna obvestila morajo objaviti na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcem vidnem mestu. Na obvestilu zelene barve mora biti zapisano, da mora prodajalec izdati račun in ga izročiti kupcu, ta pa ga mora vzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

Oblika in velikost takšnega obvestila sta natančno predpisani s pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov. Za nepremičen poslovni prostor je predpisana velikost obvestila najmanj v formatu A5 (148 x 210 mm), za premičen poslovni prostor pa najmanj v formatu A7 (74 x 105 mm).

Takšno obvestilo morajo nalepiti na vsako elektronsko napravo za izdajo računov ali ga izobesiti na drugem kupcu vidnem mestu v poslovnem prostoru (npr. na pult ali steno poleg blagajne). V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, ki se kaznuje z globo od 2.000 do 50.000 evrov, opozarjajo na finančni upravi (Furs).

Zakon o davčnem potrjevanju računov, od katerega si vlada obeta omejitev sive ekonomije, velja od avgusta, uporabljati pa se bo začel 2. januarja 2016. Da bi zavezancem omogočili lažji prehod na novi način izdajanja računov, pa bo sistem poskusno stekel že v torek.

Ali bodo začeli davčne blagajne uporabljati že decembra ali pa bodo počakali na zakonsko obvezo, se lahko zavezanci odločijo sami. Je pa vsekakor priporočljivo, da blagajne v praksi preizkusijo že prej, ne šele takrat, ko bo uporaba že obvezna, pravijo na Fursu.