Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Vlada je ukrepe za omilitev visokih cen energentov sprejela konec januarja, državni zbor pa jih je potrdil mesec dni pozneje. Mnogo gospodinjstev je tako že prejelo položnice za elektriko z občutno nižjimi zneski, kar kaže tudi primerjava položnic za tri različne objekte.

V prvem primeru je to stanovanje v Ljubljani, za katero je račun za elektriko za januar znašal 34 evrov, za februar pa dobrih 12 evrov, torej več kot 60 odstotkov manj. Za hišo zunaj Ljubljane, ki se ogreva s toplotno črpalko, so za januar plačali 150 evrov, za februar 58 evrov. Lastnik manjše počitniške hiše v Beli krajini pa je po januarskih dobrih osmih evrih za februar prejel položnico z zneskom dveh evrov in pol.

"Gospodinjstva ne plačujejo v naslednjih treh mesecih več prispevka za omrežnino, pa tudi prispevka za obnovljive vire energije. In ne nazadnje tudi trošarin," je za Televizijo Slovenija dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Društvo malih delničarjev je vložilo pobudo za oceno ustavnosti tega ukrepa, saj meni, da znižanje stroškov ne bi smelo ogroziti elektrodistribucijskih podjetij.

Pomoč zaradi dragih energentov bo prejelo tudi gospodarstvo, a mora zahtevo vložiti do 15. aprila. "Ne bomo ublažili celotnega udarca, ki jih je doletel, ampak v velikem delu pa," napoveduje minister Vrtovec. Pomoč bodo prejeli tudi kmetje, ki so oddali zbirno vlogo za lani, in čebelarji.

Položnice so nižje zaradi oprostitve omrežnine