Pridobijo naj več ponudb in pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb, na podlagi katerih bodo lahko sprejeli utemeljene odločitve za zagotovitev varne in cenovno dostopne oskrbe v letu 2023, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Kot so danes še dodali na uradu, vlada zaradi negotovih razmer na energetskih trgih z različnimi deležniki, tudi dobavitelji, sodeluje z namenom izmenjave informacij in iskanja najboljših rešitev za to, da prebrodimo to zahtevno obdobje.

Doslej je vlada sprejela že več ukrepov, ki naj bi tako prebivalcem kot podjetjem pomagali blažiti posledice energetske in prehranske draginje. Med drugim je za čas od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo in na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka.

Malim, srednjim in velikim podjetjem je v skladu z zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na voljo sofinanciranje stroškov teh dveh energentov nad dvakratnikom dviga cen. Pomoč velja za obdobje od letošnjega 1. junija do 31. decembra, skupaj je vredna 80 milijonov evrov. Vloge so morala podjetja prek spletne aplikacije oddati Javni agenciji Spirit Slovenija najpozneje do danes.

Najpozneje do danes so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja oddala tudi vloge za ugodna krizna likvidnostna posojila, ki jih je na začetku oktobra v skupnem znesku 32 milijonov evrov razpisal Slovenski podjetniški sklad. Za prizadeta podjetja je predvidenih še šest milijonov evrov likvidnostnih kreditov, ki jih bo Slovenski podjetniški sklad razpisal predvidoma na začetku leta 2023.

Poleg sprejemanja različnih ukrepov si vlada tudi prizadeva posredovati informacije, ki bi pripomogle k čim boljši obveščenosti in za slovensko gospodarstvo zanesljivejši ter cenovno vzdržni oskrbi z energijo, so še zapisali na uradu vlade za komuniciranje.

Premier Robert Golob je denimo na začetku oktobra ob predstavitvi proračunskih dokumentov v DZ-ju vse javne zavode in podjetja pozval, naj s sklepanjem pogodb o dobavi energentov za leto 2023 še počakajo. "Ne sklepajte nobenih pogodb za prihodnja leta do konca tega meseca, ker bodo pogoji pozneje ugodnejši, in takrat boste tudi vsi v gospodarstvu lahko videli, pod kakšnimi pogoji lahko načrtujete svoje delovanje in v kakšnem obsegu," je dejal.