Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ministrstvo je v predlog zakona, ki je objavljen na e-demokraciji, vključilo nekaj dopolnitev člena, ki za brezposelne določa zahtevo po znanju slovenskega jezika.

Zaradi epidemije so tečaji zastali

Novosti za brezposelne: višanje najnižjega nadomestila, nova pravila

Kot so našteli, gre za prekinitev poteka enoletnega roka za opravljanje izpita tudi v primeru ugotovljene začasne nezaposljivosti in v primeru vključitve osebe v postopek zaposlitvene rehabilitacije, določitev izjeme od obveznosti opravljanja izpita za brezposelne osebe, ki se zaradi okvar zdravja ne morejo sporazumevati in niso sposobne opraviti izpita v zahtevani obliki, možnost izkoriščenja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve do njenega izteka kljub neopravljenemu zahtevanemu izpitu.

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije covida-19, ki so vplivali tudi na izvajanje tečajev in izpitov iz slovenskega jezika ter omejenih zmogljivostih pri izvajalcih tečajev in izpitov slovenščine, ministrstvo predlaga ponovno podaljšanje zakonskega roka za opravljanje izpita iz slovenskega jezika, in sicer do 30. junija 2022.

Podaljšanje predlaga za tiste tuje brezposelne, ki se jim po interventni zakonodaji rok izteče 31. decembra 2021 in jih zavod za zaposlovanje zaradi omejenih zmogljivosti ni oziroma jih ne bo pravočasno napotil na opravljanje izpita iz slovenskega jezika.

Brezposelni se morajo prijaviti na zavod za zaposlovanje v treh dneh po odpovedi

Drugačno ugotavljanje kršitev

Prav tako ministrstvo predlaga ukinitev dvostopenjskega ugotavljanja kršitev iz naslova obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve, saj analiza izvajanja veljavne ureditve kaže, da ureditev ni prispevala k izboljšanju stanja na trgu dela, ampak nasprotno.

"Postopki ugotavljanja kršitev so se po uveljavitvi navedene ureditve v letu 2018 občutno podaljšali, kar je bistveno prispevalo k drastičnemu zmanjšanju števila ugotovljenih kršitev. Glede na navedeno je za večjo učinkovitost ugotavljanja kršitev ključna ponovna uvedba enostopenjskega ugotavljanja kršitev pri vseh razlogih kršitev," so pojasnili odločitev.