Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Raziskava o poznavanju družbene odgovornosti inštituta Ekvilib navaja, da se je glede na rezultate pomemben napredek izkazal tudi pri večji prepoznavnosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti. Predvsem se je povečal odstotek tistih, ki certifikat že imajo oziroma so v postopku njegovega pridobivanja.

"Z raziskavo smo med drugim ugotovili, da se večina podjetij trudi ravnati vedno bolj družbeno odgovorno. Čeprav je bilo poslovanje v zadnjem letu v veliki meri oteženo zaradi koronavirusa, je večina, kar 82 odstotkov, vprašanih, mnenja, da je družbeno odgovorno poslovanje v razmerah ob epidemiji covida-19 enako pomembno kot pred epidemijo," je izsledke raziskave pospremil direktor Ekvilib Inštituta Aleš Kranjc Kušlan.

V letošnji raziskavi, ki je potekala v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (Ekvilib je poleg partnerjev Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije nosilec certificiranja), je sodelovalo 136 podjetij in organizacij. Večina (50 odstotkov) jih je srednje velikih z med 51 in 250 zaposlenimi. Največ jih deluje na področju zdravstva in socialnega varstva, predelovalne dejavnosti ter drugih dejavnosti.

Med njimi jih 60 odstotkov trdi, da so dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti, noben anketiranec pa se ni opredelil, da družbene odgovornosti ne pozna.

Ukrepi, ki jih najpogosteje izvajajo, so ukrepi s področja varstva in zdravja pri delu ter usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Sodelujoči kot najpogostejši razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov navajajo dejstvo, da krepijo kulturo in ugled podjetja oz. organizacije kot delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog prepoznali tudi to, da družbeno odgovorna dejanja prispevajo k pridobivanju novih in zadržanju obstoječih zaposlenih.

Marca je Ekvilib sprožil tudi ozaveščevalno kampanjo pod sloganom Novi časi zahtevajo odgovorne odgovore. Z njo naslavlja trenutne družbene razmere ter težave delodajalcev in zaposlenih. Kampanja poudarja najboljše ideje podjetij za boljšo motivacijo zaposlenih, "saj je prav družbena odgovornost velikokrat tista, ki se izkazuje tudi za dobro poslovno idejo", so še zapisali na inštitutu.