Starejši brezposelni ne bodo na voljo za občasna in začasna dela. Foto: BoBo
Starejši brezposelni ne bodo na voljo za občasna in začasna dela. Foto: BoBo
Vizjak meni, da je dobro, da z reformo niso silili na januarsko sejo DZ-ja. Foto: BoBo

Pričakuje se prenovljen vladni predlog, ki naj bi upošteval predvsem argumente sindikatov. Minister za delo Andrej Vizjak je sicer zanikal, da je dogovor o noveli že dosežen, in dejal, da je še kar nekaj problemov, a je tudi poudaril, da so pogajanja v sklepni fazi.

Eden izmed kompromisov je tako tudi umik začasnih in občasnih del za starejše brezposelne iz predloga novele. Ti dve obliki dela bosta tako ostali le za upokojence. "Pri tem so sindikati res dosledno vztrajali, vendar nismo opustili te ideje. Ocenjujemo, da lahko zelo podoben učinek, kot smo ga želeli doseči s to idejo, dosežemo tudi na tak način, da zavod za zaposlovanje ustanovi agencijo za posredovanje začasnega dela in tako bolj aktivno na trg dela vključi tudi brezposelne," je pojasnil minister Vizjak.

Na sindikalni strani so s to odločitvijo zelo zadovoljni, so pa ministra opozorili na nekatere težave pri začasnih delih za upokojence, in sicer, da bo treba njihove delovne ure omejiti bolj strogo. Zavzeli so se tudi za to, da se opredeli, katera dela se lahko opravljajo kot začasna in občasna dela.

Sindikati pa so pozvali tudi k rešitvi vprašanja delno upokojenih. Zavzeli so se k njihovemu izvzetju iz instituta začasnih in občasnih del.

Delodajalci začudeni
Delodajalci so na drugi strani nasprotovali izključitvi starejših brezposelnih iz tega instituta. Kot pravijo, se čudijo, da sindikati brezposelnim ne želijo pomagati. S tem, ko bi brezposelni ohranjali "delovno temperaturo", bi imeli večje zaposlitvene možnosti, trdijo delodajalci.

Delodajalci sicer zagovarjajo stališče, da bi morala biti začasna in občasna dela na voljo vsem brezposelnim, ne le starejšim, pri čemer bi se njihove pravice zgolj zamrznile, ne pa odpravile. To bi bilo, pravijo, ustrezno denimo za prevoznike. Ko njihovi tovornjaki stojijo zaradi bolezni voznika, bi lahko začasno vskočili za to delo kvalificirani brezposelni, menijo.

A na delodajalski strani dodajajo, da se zavedajo nujnosti omejevanja takšnih del, saj, kot trdijo, niso za vzpostavitev nove prekerne oblike dela. Glede začasnih in občasnih del za upokojence so dejali, da ta skupina ne predstavlja potencialne delovne sile, ki bi jo veljalo nujno ohranjati na trgu, zato bi lažje privolili, da se iz začasnih in občasnih del namesto brezposelnih umakne ta del prebivalstva.

Brez sprememb pri denarnih nadomestilih?
Sindikati so močno nasprotovali dosedanjemu vladnemu predlogu, po katerem bi se denarna nadomestila za brezposelnost v prvih treh mesecih znižala z 80 na 70 odstotkov osnove.

Kot so ocenili, je nastavljeni sistem denarnih nadomestil tak, da kaznuje starejše brezposelne ljudi, ki že tako zelo težko najdejo službo. Vizjaka naj bi tako prepričali, naj bodo denarna nadomestila urejena tako, da bosta socialna in ekonomska varnost zagotovljeni tudi starejšim brezposelnim oziroma da bodo ti lažje dočakali pogoje za upokojitev.

Nov vladni predlog pa naj bi predvideval boljšo dostopnost do denarnih nadomestil ne le za starejše brezposelne, temveč tudi za mlade do 30 let.

Delodajalci pravijo, da nimajo nič proti temu, da se poveča varnost. Verjamejo namreč, da bo ob ustrezni varnosti lažje sprejeti večjo prožnost trga dela.

Ministrstvo za delo je socialnim partnerjem dalo tudi možnost izvajanja aktivne politike zaposlovanja.

14 dni do začetka konca?
Minister Vizjak je dejal, da bodo končni pogovori o reformi trga dela, tudi omenjeni noveli, stekli v prihodnjih 14 dneh. Dodal je, da je treba na reformo trga dela gledati kot na celoto. Morebiti bo kdo na račun ZDR-ja pripravljen popustiti pri noveli, kdo pa na račun novele pri ZDR-ju, je dejal.

"Naredili smo res kar nekaj krogov pogajanj. Nekajkrat smo si povedali vse, ne le enkrat. In zdaj moramo to zadevo počasi pripeljati h koncu," je pozval Vizjak. "Morebiti je bilo res koristno, da smo si vzeli nekaj dodatnega časa, da nismo silili na januarsko sejo DZ-ja. Tudi zato bo dokument kakovostnejši," je še dejal minister.