Šarec ni zadovoljen z ravnanjem Banke Slovenije. Foto: BoBo
Šarec ni zadovoljen z ravnanjem Banke Slovenije. Foto: BoBo

Predstavnike Združenja bank Slovenije bo predsednik vlade Marjan Šarec, kot je napovedal v pisni izjavi, pozval, da na sestanku s ključnimi deležniki na temo kreditiranja prebivalstva, sklicanem 15. novembra, "še enkrat premislijo in najdejo boljšo rešitev, ki bo po eni strani delovala v dobrobit vseh ljudi in hkrati zagotavljala finančno stabilnost".

"Tako Banka Slovenije kot banke bi morale, vsaka na svoji strani, narediti korak nazaj in skupaj pripraviti ukrepe, ki bodo temeljili na realnih predpostavkah in realnem življenju," so zapisali v njegovem kabinetu.

Sorodna novica Združenje bank: Več kot 300.000 ljudi ne bo več dobilo posojil

Banka Slovenije je oktobra napovedala, da bo z novembrom do takrat priporočilo glede potrošniškega kreditiranja preoblikovala v zavezujoč instrument. S tem bi omejila najdaljšo ročnost potrošniških kreditov in razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Po stališču Banke Slovenije je obravnavani ukrep potreben z vidika zagotavljanja finančne stabilnosti.

"Zaradi tega ukrepa mladi, mlade družine in manj premožni nikoli ne bodo prišli do svojega stanovanja ali drugih dobrin, ki si jih brez kredita in zaradi nizkih plač nikoli ne bodo mogli privoščiti," je prepričan Šarec. Tudi s pomočjo svojih staršev ne, saj bodo pri najemanju potrošniških in stanovanjskih kreditov onemogočeni tudi upokojenci.

Po oceni premierja bodo ti ukrepi znižali tudi potrošnjo, kar se bo odrazilo v nižji gospodarski rasti. "Na tem mestu je zagotovo vprašanje, ali si pristojni na Banki Slovenije želijo novo recesijo? Si želijo, da se ljudem življenjski standard še bolj zniža," je zapisal.

Ukrepi Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva morajo biti usmerjeni v zniževanje tveganj pri poslovanju bank in k ohranjanju finančne stabilnosti v državi in zaupanju potrošnikov v bančni sektor, se zaveda Šarec. "Vendar pa bi morali biti pri pripravi ukrepov bolj človeški in realni," je prepričan. Ukrepe bi morali pripraviti "veliko bolj domišljeno in ob upoštevanju vseh dejavnikov in deležnikov in nikakor ne enostransko, kot so zdaj, brez upoštevanja realnega stanja".

"Tu se vidi, da zaposleni na Banki Slovenije nimajo stika z realnostjo in z ljudmi," je sklenil premier.

Premier oster do Banke Slovenije
Guverner Banke Slovenije o omejitvah pri posojilih