Stavke v trgovinah ne bo. Foto: Reuters
Stavke v trgovinah ne bo. Foto: Reuters

Kot je pojasnil generalni sekretar sindikata Ladi Rožič, so predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije soglašali z zahtevami sindikata, zato so se obvezali, da se odrečejo stavki, ki je bila napovedana za december.

Trenutno pogajalski strani pripravljata vsebino aneksa h kolektivni pogodbi, podrobnosti o njegovi vsebini pa bodo znane v torek, je še napovedal.

Že zdaj pa je jasno, da bodo zaposleni v trgovskih podjetjih po novem deležni višjih plač in povračil stroškov, povezanih z delom. Višina malice bo po novem znašala 6,15 evra, regres pa bo najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače, pri čemer bo moral biti odslej v celoti izplačan v gotovini in ne, kot se je to v preteklosti pogosto dogajalo, deloma v bonih za nakup živil.

Peticija za višje plače

Predstavniki sindikata so konec septembra zbrali 6470 podpisov pod peticijo, s katero so zahtevali višje plače in povračilo stroškov, povezanih z delom, ureditev delovnega časa in boljše delovne razmere. Kot so tedaj izpostavili, plače trgovcev ne omogočajo več dostojnega preživetja, kar je tudi eden od razlogov za kadrovsko podhranjenost.

Sindikat je konec septembra zaradi nezadovoljstva v panogi oblikoval več zahtev, ki jih je naslovil na delodajalske organizacije. Zahtevali so dvig osnovne plače, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače. Prav tako so zahtevali povračilo polnih potnih stroškov in regres za letni dopust najmanj 1500 evrov.

Med zahtevami so poudarili tudi to, da mora biti v pogodbi o zaposlitvi točno določen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti in dopustov.