V NLB-ju so se pohvalili, da so vse hčerinske banke na trgih jugovzhodne Evrope že peto leto zapored poslovale z dobičkom. Foto: BoBo
V NLB-ju so se pohvalili, da so vse hčerinske banke na trgih jugovzhodne Evrope že peto leto zapored poslovale z dobičkom. Foto: BoBo

Iz največje slovenske banke so sporočili, da je skupina NLB končala še eno uspešno leto. Čisti prihodki iz poslovanja skupine so se povečali za štiri odstotke, na 513,6 milijona evrov, pri čemer so čiste obresti narasle za dva odstotka, na 318,5 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa za osem odstotkov, na 195,1 milijona evrov. Ob stroških, ki so se okrepili za štiri odstotke, na 301,4 milijona evrov, je dobiček pred rezervacijami in oslabitvami dosegel 212,2 milijona evrov in bil za štiri odstotke višji kot v 2018. Banka je oblikovala minimalne rezervacije in oslabitve, medtem ko jih je predlani sprostila za 23,3 milijona evrov.

V banki so se pohvalili, da so vse hčerinske banke na trgih jugovzhodne Evrope že peto leto zapored poslovale z dobičkom in k rezultatu skupine prispevale 38 odstotkov, kar je 0,1 odstotne točke več kot leto predtem. Bilančna vsota skupine se je glede na konec 2018 povečala za 11 odstotkov in je dosegla 14,17 milijarde evrov. Na to je po pojasnilih iz banke vplival predvsem nenehen priliv denarnih vlog, večinoma prebivalstva. Obseg denarnih vlog se je povečal za 11 odstotkov, na 11,61 milijarde evrov.

Porasla so tudi neto posojila strankam, in to za šest odstotkov, na 7,60 milijarde evrov, medtem ko so bruto posojila narasla za štiri odstotke, na 7,94 milijarde evrov. Kljub rasti posojil se je mednarodno primerljiv kazalnik nedonosnih izpostavljenosti, ki sledi smernicam Evropskega bančnega organa, znižal s 4,7 na 2,7 odstotka, tako da je skupina na tem področju po navedbah iz NLB-ja presegla postavljeni srednjeročni cilj, ki je pri štirih odstotkih. Kot pomembno prednost skupine so v NLB-ju navedli tudi še naprej visoko stopnjo pokritja slabih posojil z rezervacijami. Ta je bila pri 89,2 odstotka.

Skupina znova deluje z vsemi zmogljivostmi

Prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak je povedal, da skupina proučuje srednjeročni vstop na nove trge. Foto: BoBo
Prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak je povedal, da skupina proučuje srednjeročni vstop na nove trge. Foto: BoBo

Količnik skupnega kapitala za skupino je konec 2019 dosegel 16,3 odstotka, kar je po navedbah iz banke nad regulatornimi zahtevami, vanj pa je vključena tudi lanska prva izdaja podrejenih obveznic v vrednosti 120 milijonov evrov. Prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak je spomnil, da se je lani končal postopek privatizacije banke, ki je izpolnila tudi zadnje zelo omejujoče zaveze Evropske komisije. To je banki in skupini po njegovih besedah omogočilo, da na trgu znova deluje in tekmuje z vsemi svojimi zmogljivostmi. Banka je že izvedla nekaj primerov čezmejnega financiranja, pričakuje pa tudi, da bo v katalog storitev kmalu dodala še lizing in faktoring. Je pa banka konec leta podpisala pogodbo o prodaji življenjske zavarovalnice NLB Vita Savi Re.

"Priložnosti iščemo tudi na mednarodnem trgu sindiciranih posojil, v financiranju projektov, večjih infrastrukturnih projektih, bančnem zavarovanju in storitvah upravljanja premoženja, naposled pa po dolgem času znova proučujemo srednjeročni vstop na nove trge, morda v Albanijo, ter priložnosti za združitve in pripojitve v naši domači regiji - jugovzhodni Evropi," je dodal Brodnjak.

Prvi nadzornik Primož Karpe je medtem povedal, da je nadzorni svet z rezultati skupine zadovoljen, ti pa dokazujejo, da je strateška usmeritev na območje nekdanje Jugoslavije pravilna. Kakovostna lastniška struktura je po njegovih besedah zelo pomembna za prihodnost skupine. "Prepričani smo, da bo tudi v prihodnje poslovala uspešno, zagotavljala stabilno rast in ustvarjala dodano vrednost za svoje deležnike. Vse to na temeljih osvežene poslovne strategije, v fokusu katere ostajajo osredotočenost na stranke, digitalizacija, izkoriščanje novih prihodkovnih priložnosti in izboljšanje učinkovitosti," je navedel.