Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot je sporočila Zavarovalnica Triglav, so na devetmesečne rezultate vplivali letošnji enkratni negativni dogodki, predvsem ekstremne množične škode, katerih ocenjena vrednost je ob upoštevanju pozavarovalne zaščite znašala 55,1 milijona evrov, in izguba segmenta zdravstvo zaradi regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je dosegla 28,5 milijona evrov.

Skupina Triglav je imela 11,8 milijona evrov izgube pred obdavčitvijo, potem ko je imela v istem obdobju lani 33,6 milijona evrov dobička pred davki, in 11,3 milijona evrov čiste izgube, potem ko je v lanskih prvih devet mesecev končala s 27,6 milijona evrov čistega dobička.

"Zaradi letošnjih naravnih ujm imamo zgodovinsko visoke škode, uvedba regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji pa je povzročila izgubo v segmentu Zdravstvo. Dodaten negativen vpliv na devetmesečne rezultate predstavljajo inflacijski pritiski na škode in stroške, ki so prisotni že od lani," je ob rezultatih zapisal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Skupni obseg poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke, se je v devetmesečju povečal za 12 odstotkov, na 1,39 milijarde evrov. Pri tem so obračunane bruto premije porasle za 12 odstotkov, na 1,28 milijarde evrov, drugi prihodki so se povečali za 15 odstotkov na 107,4 milijona evrov.

Skupina potrjuje ob polletju objavljeno oceno, da bo celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega, če bo škodno dogajanje do konca leta v okviru pričakovanj. "Letošnje leto je zelo zahtevno, tudi za ekipo Triglava," je dejal Slapar.

Normalizacija poslovanje v letu 2024

Skupina v letu 2024 pričakuje normalizacijo poslovanja skladno s strateškimi usmeritvami in načrtuje poslovni izid pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov. Celotni obseg poslovanja je načrtovan v vrednosti okoli 1,6 milijarde evrov.

"Izboljšanje se bo odrazilo tako na škodnem kot odhodkovnem delu kombiniranega količnika ter seveda tudi na ustvarjenem poslovnem izidu. Pri načrtovanju obsega poslovanja smo v segmentu Zdravstvo upoštevali prenehanje izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko nameravamo dodatna zdravstvena zavarovanja še naprej razvijati in ponujati," je dejal Slapar, ki je dobil nov mandat na čelu uprave.

Nadzorni svet zavarovalnice je namreč v sredo za nov petletni mandat imenoval predsednika uprave in dva člana uprave, ki se jim obstoječi mandat izteče v naslednjem letu.