V letu 2021 je Petrol na ravni skupine ustvaril 124,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leta 2020. Foto: BoBo
V letu 2021 je Petrol na ravni skupine ustvaril 124,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leta 2020. Foto: BoBo

Delničarji bodo letos prejeli dividende v vrednosti 30 evrov bruto na delnico, kar je osem evrov več kot lani, je še sklenila skupščina. Petrol bo tako večino bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. decembra 2021 znaša 61,8 milijona evrov, namenil za izplačilo dividend. Te bodo izplačane 5. avgusta.

Kot so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev, so se ob rekordni dividendi kljub dobrim poslovnim rezultatom v lanskem letu in preseženemu planu v razpravi na skupščini pojavili nekateri pomisleki o vplivu izplačevanja celotnega bilančnega dobička na nadaljnji razvoj družbe. Vodstvo z Nado Drobne Popović na čelu jih je zavrnilo.

V Petrolu so dodatno pojasnili, da je predlagana razdelitev dobička za izplačilo dividend, ki je bila potrjena na današnji skupščini, v skladu z dividendno politiko družbe. "Usmeritev dividendne politike namreč je, da se za dividende nameni polovica čistega dobička skupine Petrol," so navedli v družbi. Skupina je lani beležila 124,5 milijona evrov čistega dobička.

Kako bo potekala razdelitev delnic?

Glede sklepa o razdelitvi vsake delnice na 20 novih so v Petrolu pojasnili, da je osnovni kapital družbe zdaj razdeljen na 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic, po novem pa jih bo 20-krat več, torej 41.726.020. Osnovni kapital družbe,, 52,2 milijona evrov, bo ostal nespremenjen.

Razdelitev delnic bo izvedla uprava po vpisu sprememb statuta v sodni register in s predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, njihovim imetnikom pa ne bo treba storiti ničesar, prav tako ne bodo imeli nobenih stroškov. Novost bo le ta, da bo npr. delničar z danes desetimi delnicami Petrola po novem lastnik 200 delnic, in če je danes vsaka vredna 534 evrov, bo po novem 26,70 evra. Vrednost naložbe bo ostala 5340 evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Delničarji Petrola so odločali tudi o predlogu za odkup lastnih delnic in podprli nasprotni predlog SDH-ja, največjega posamičnega lastnika družbe. Medtem ko je uprava predlagala sprejetje pooblastila za nakupe pri cenah, ki ne bi bile nižje od 50 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice, na drugi strani pa ne višje od 13-kratnika čistega dobička na delnico vse do treh odstotkov osnovnega kapitala družbe, sprejeti sklep predvideva pooblastilo, po katerem bo uprava lahko pridobivala lastne delnice 12 mesecev, a le do dveh odstotkov osnovnega kapitala.

SDH je z nasprotnim predlogom tudi omejil odsvajanje lastnih delnic le za namen zmanjšanja osnovnega kapitala, ne pa tudi za zamenjave za lastniške deleže v drugih družbah.

Lastniki – poleg SDH-ja sta med večjimi posamičnimi še Kapitalska družba s skladi z 8,7-odstotnim in neposredno država z 10,8-odstotnim deležem – so se seznanili tudi z lanskim rekordnim poslovanjem. V letu 2021 je Petrol na ravni skupine ustvaril 124,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leta 2020, prihodki od prodaje pa so se povečali za 61 odstotkov, na 4,96 milijarde evrov.

Za letos v Petrolu načrtujejo prihodke od prodaje v vrednosti 5,9 milijarde evrov in 158,3 milijona evrov čistega dobička. Glavni tveganji za letos sta energetska kriza in inflacija.

Drobne Popović se je na skupščini dotaknila tudi vladne regulacije cen goriv, poročajo spletne Finance. Pojasnila je, da je bil sklep o regulaciji cen – ta velja do konca aprila – sprejet na podlagi zakona o nadzoru cen. "Država lahko poseže na trg, vendar mora povrniti vso škodo, ki je pri tem nastala, in povrniti dobiček. Dogovora z državo glede poračuna še nimamo, pričakujemo, pa, da se bomo o tem pogovarjali po koncu regulatornega obdobja. Tukaj imamo zagotovila ministrstva za gospodarstvo. Mi smo optimistični, treba pa se bo dogovoriti," je po navedbah Financ dejala Drobne Popović.